donderdag, 21. januari 2010 - 13:52

Agenten in Groningen zijn bureaucratie zat

Groningen

Uit een onderzoek door de SP blijkt dat 68% van de agenten die bij de regiopolitie Groningen werken, vindt dat zij hun werk niet goed kunnen doen. Hierbij staat het salaris en de tijd die zij op straat doorbrengen hoog op de ranglijst.

Van de dienders die meewerkten aan het onderzoek zegt 82% dat zij onvoldoende tijd heeft om in de buurt aanwezig te zijn. Bijna de helft van de agenten zegt nog steeds het gevoel te hebben op het aantal bonnen te worden afgerekend.

Alarmerender zijn het aantal agenten die de werkdruk te zwaar vinden. Maar liefst 90% zegt dat deze te hoog is. Van de agenten die aan het onderzoek meewerkten weet 29% niet of zij nog lang bij de politie blijven werken.

Naast kritiek dragen de Groningse dienders ook oplossingen aan. Zo moet er minder bureaucratie zijn, geen verplichte bonnenschrijverij, betere computersystemen, meer kleinschalige politieposten in de buurt.

Aan het onderzoek hebben bijna 300 agenten van het regiokorps meegedaan. De SP noemt de uitkomst van het onderzoek alarmerend. 'Het tekent de kloof tussen de papieren werkelijkheid van de korpsleiding en de dagelijkse werkelijkheid van de politieagenten', aldus de SP.

Pieter Boomsma, woordvoerder van de regiopolitie Groningen, laat aan Blik op Nieuws weten dat de aangehaalde problematiek in het hele land speelt en niet een probleem is voor de regio Groningen alleen. 'Uiteraard zijn wij in overleg hoe wij zelf dit kunnen oplossen, maar voor een groot deel moet dit vanuit Den Haag geregeld worden', aldus Boomsma
Provincie:
Tag(s):