woensdag, 14. juli 2010 - 15:30

AID neemt 2000 verwaarloosde schapen in beslag

Woensdagochtend is de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit begonnen met de inbeslagname van ongeveer 2000 schapen bij een veehouder in Zuid-Holland. Dit heeft de AID woensdag laten weten.

Aanleiding was een gerichte controle van de AID waar geconstateerd werd dat een deel van de dieren niet de benodigde verzorging kreeg.

Verwaarlozing
De veehouder heeft al een aantal jaren de aandacht van de AID omdat bij eerdere controles al geverbaliseerd is voor verwaarlozing. Destijds leidde dit ook al tot de inbeslagname van dieren. Een paar maanden geleden sprak de rechter uit dat de omstandigheden op het bedrijf verbeterd moeten worden.

Ernstig vermagerd en kreupel
Bij een gerichte controle afgelopen donderdag werd door de AID vastgesteld dat veel schapen ernstig vermagerd en kreupel zijn. Ook had een deel van de schapen te lange en misvormde nagels. Verder werden enkele dode dieren aangetroffen. Gezien de ernst van de situatie is op last van de officier van justitie besloten alle schapen in beslag te nemen. Alle dieren zijn inmiddels ondergebracht op een opvangadres.

Belemmerd
Omdat de medewerkers van de AID belemmerd werden in hun werk, is voor de inbeslagname assistentie gevraagd van de politie. Tegen de veehouder zal proces-verbaal worden opgemaakt voor overtreding van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Destructiewet.
Provincie:
Tag(s):