woensdag, 16. juni 2010 - 21:37

Albertine van Vliet-Kuiper bemiddelt in discussie Groningen Airport Eelde

Eelde

Mevrouw Albertine van Vliet-Kuiper gaat zich per 1 juli inzetten om de relatie tussen Groningen Airport Eelde en omwonenden te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een gezamenlijk gedragen convenant. Albertine van Vliet is tot 1 juli 2010 burgemeester van Amersfoort en heeft ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van omgevingsmanagement, verkeer en vervoer, infrastructuur, milieu en natuurontwikkeling.

De afgelopen jaren werd de verhouding tussen de luchthaven Groningen Airport Eelde en omwonenden gekenmerkt door vele juridische geschillen. De onderlinge verhoudingen hebben hier onder geleden. Groningen Airport Eelde heeft in 2009 aangegeven dat ze wil investeren in een dialoog met de omgevingspartijen. Volgens Groningen Airport Eelde is dit is de enige manier om te komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing voor de ontwikkeling van de luchthaven.

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) heeft onlangs bij Provinciale Staten van Drenthe aangegeven hier ook voor te voelen en naar een convenant toe te willen werken. Dit proces zou door een onafhankelijke bestuurder moeten worden begeleid. Tot groot genoegen van alle partijen heeft Albertine van Vliet aangegeven deze rol op zich te willen nemen. Volgens haar is het een grote stap voorwaarts dat partijen zelf hebben aangegeven om tot een convenant te willen komen. “Alleen door samen te werken kunnen luchthaven en omwonenden uit de impasse komen. Ik vind het een grote uitdaging om dit proces als moderator te mogen begeleiden.”

In het convenant zal vooral veel aandacht uitgaan naar de bestrijding van (geluids)overlast. Het streven is dat een eerste concept tekst omstreeks 15 september 2010 gereed is. Dit concept convenant zal worden voorgelegd aan het bestuur van de provincie Drenthe, de directie van de luchthaven en de omgevingspartijen. Het definitieve convenant kan dan in de herfst van 2010 ondertekend worden.
Provincie:
Tag(s):