woensdag, 17. februari 2010 - 17:54

Alcohol drinkende automobilisten gezocht!

De provincie Fryslân en het ministerie van Verkeer en Waterstaat dagen 25 stevige drinkers uit om een alcoholslot in hun auto te laten plaatsen. Zij werken daarmee mee aan een test die duidelijk maakt welke effecten het gebruik van het alcoholslot op mensen heeft. De proef start 6 april 2010.

Elk jaar komen circa 190 mensen in het verkeer om het leven door alcoholgebruik. Bij 75% van de ernstige verkeersongevallen zijn zware drinkers de veroorzakers. Het kabinet heeft daarom maatregelen aangekondigd om het alcoholgebruik in het verkeer strenger aan te pakken. Een van die maatregelen is het alcoholslot, dat minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat begin 2011 wil invoeren.

Het alcoholslot is een startonderbreker die gekoppeld is aan een blaastest. Naast het stuur wordt een apparaat bevestigd waarin de bestuurder moet blazen. Het slot meet de hoeveelheid alcohol in de adem af. Is de hoeveelheid alcohol onder de vastgestelde ondergrenswaarde, dan kan de auto worden gestart. Is het alcoholgehalte te hoog, dan start de auto niet. Na de start vraagt het apparaat op een willekeurig moment om een herhaling van de blaastest. De gegevens worden geregistreerd in een anonieme database.

In 2008 zijn in een eerste onderzoek de technische en praktische kanten van het alcoholslot getest. In het tweede onderzoek dat nu uitgevoerd wordt, gaat het om de effecten op het gedrag van de deelnemers. Voor het onderzoek worden automobilisten gevraagd die regelmatig veel drinken en vaak in de auto zitten. Zij gebruiken het apparaat in hun auto, vullen twee keer per jaar een vragenlijst in en delen hun ervaringen. Ook laten ze elke twee maanden de alcoholtester uitlezen bij een garage.

Zorg- en welzijnsgedeputeerde Tineke Schokker-Strampel en verkeersgedeputeerde Piet Adema zijn verheugd met deze proef in Fryslân: “Alcoholmisbruik kan je eigen toekomst kapot maken en kan in het verkeer ook de toekomst van anderen verwoesten. Wij willen een gezond en een verkeersveilig Fryslân. Deze proef kan daar een bijdrage aan leveren”, aldus de gedeputeerden.

Geïnteresseerden voor deelname aan de test kunnen voor aanmelding of informatie terecht op www.rof.nl/alcoholslot.
Provincie:
Tag(s):