donderdag, 22. juli 2010 - 13:15

Alcoholverbod in Weerter wijk Molenakker na overlast

Weert

De gemeente Weert stelt een alcoholverbod in voor de wijk Molenakker. Zij heeft dit besloten na overlast van jeugd in het Molenakkerpark en omgeving.

De overlast bestaat vooral uit wildplassen, drankgebruik, blowen, geluidsoverlast en vernielingen. De locatie wordt nadrukkelijk in de gaten gehouden. Als de overlast zich verplaatst, bijvoorbeeld richting de wijk Boshoven, houden gemeente en politie ook daar toezicht en handhaven zij bij overlastsituaties.

Vooral het alcohol- en wietgebruik van de jongeren blijkt overlast en vernielingen te veroorzaken. Reden genoeg voor het gemeentebestuur om een alcoholverbod in te stellen in de wijk Molenakker. Vanaf 15 juli 2010 geldt het blowverbod al gemeentebreed, dus ook voor de wijk Molenakker. Daarnaast komt er ook een verbod op het hebben van glaswerk en is het mogelijk gebiedsontzeggingen aan jongeren op te leggen.

Afgelopen maandag heeft de gemeente zeven banken uit het Molenakkerpark verwijderd. Deze banken grensden direct aan de tuinen van een aantal woningen. Op deze bankjes kwam de jeugd samen, waardoor omwonenden veel (geluids)overlast ondervonden. Met het verwijderen van de bankjes hoopt de gemeente deze overlast te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):