woensdag, 1. september 2010 - 15:19

Almere teleurgesteld over besluit Flevolijn

Almere

Eerder deze week werd duidelijk dat de minister van Verkeer en Waterstaat kiest voor een serie benuttingmaatregelen om de capaciteit van de Flevolijn op de korte termijn uit te breiden. ‘Daarmee wordt voorlopig niet gekozen voor een gedeeltelijke verdubbeling van het spoor’, meldt de gemeente Almere woensdag.

Een bitter bericht, vindt wethouder Adri Duivesteijn, omdat het nu genomen besluit niet de robuuste basis biedt die de groei van Almere vereist. “Natuurlijk is het positief dat de bereikbaarheid op korte termijn verbetert. Tegelijkertijd vinden wij de oplossing die Eurlings nu aandraagt niet voldoende.”

Duivesteijn stelt een politieke beoordeling uit tot het najaar: “De minister heeft toegezegd dat het nieuwe kabinet nog dit jaar besluit over maatregelen op de middenlange termijn. Het is goed denkbaar dat dan alsnog wordt besloten de Flevolijn gedeeltelijk te verdubbelen. Dat is het moment waarop wij de balans opmaken en kunnen beoordelen of het dan gepresenteerde maatregelenpakket voldoende is.”

De verdubbeling van de Flevolijn is onderdeel van het project OV SAAL. Doel van dit project is de openbaar vervoerverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad fors te verbeteren. Het project kent verschillende trajecten, die elk met elkaar in verbinding staan.

Het gaat om verbeteringen op de korte termijn, op de middenlange termijn en op de lange termijn. In maart 2008 is overeenstemming bereikt over de korte termijn maatregelen voor het gehele OV SAAL-traject. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft het Tracébesluit dat betrekking heeft op maatregelen voor het ‘oude land’ inmiddels vastgesteld.

“Dit besluit is essentieel voor een betere bereikbaarheid van Almere”, benadrukt Duivesteijn. “Je kunt het vergelijken met de verdubbeling van de A6; als we dat doen zónder ook de A1uit te breiden, nemen de files alleen maar toe.” Met betrekking tot de korte termijn maatregelen voor het ‘nieuwe land’ heeft de minister nu besloten om te kiezen voor benuttingsmaatregelen, in plaats van een gedeeltelijke verdubbeling van de Flevolijn.

Aanleiding om op de korte termijn af te zien van de beoogde gedeeltelijke verdubbeling van de Flevolijn, is een kostenoverschrijding van tenminste 100%. De minister kiest voor een andere aanpak, waarmee - binnen het beschikbare budget - dezelfde capaciteitsuitbreiding kan worden bereikt.

Het gaat om het zogenaamde ‘kort volgen’, de realisatie van geluidsmaatregelen en de aanleg van keersporen. Door deze maatregelen groeit het aantal treinen tussen Almere en Amsterdam in 2013 - wanneer de Hanzelijn wordt geopend - van acht naar tien per uur in beide richtingen en komt er een directe verbinding tussen Groningen, Zwolle, Almere, Amsterdam Zuid en Den Haag. In 2016 stijgt het aantal treinen tussen Almere en Amsterdam verder van tien naar twaalf per uur in beide richtingen.

‘Herkansing in najaar’
Wethouder Duivesteijn is teleurgesteld over het besluit van Eurlings, maar begrijpt dat zo’n kostenoverschrijding leidt tot een bestuurlijke heroverweging. “Het is geen kwestie van ‘voor’ of ‘tegen’. De werkelijkheid is complexer. Ja, natuurlijk hadden wij liever gehad dat was gekozen voor een gedeeltelijke verdubbeling van de Flevolijn. Maar ik heb ook waardering voor het feit dat een demissionaire minister nadrukkelijk kiest voor het doorvoeren van kostbare maatregelen, en de besluitvorming over de middenlange termijn aanzienlijk versnelt. Daarmee ontstaat nog dit jaar zicht op de uiteindelijke oplossing.”

De politieke weging van het besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat verschuift daarmee naar het najaar. Duivesteijn: “Dan zal het Almeerse gemeentebestuur een eindoordeel moeten vellen: maakt het nieuwe kabinet een toekomstbestendige keuze?”
Provincie:
Tag(s):