zaterdag, 1. mei 2010 - 13:04

Almere:PvdA, VVD en D66 komen zes wethouders overeen

Almere

In de laatste gesprekken voor coalitievorming in Almere heeft D66 meegedeeld in te stemmen met een nieuw college bestaande uit maximaal 6 wethouders. Dit is ook de voorgestelde lijn in het advies van de informateur.

D66 geeft aan in beginsel bereid te zijn toe te treden tot het nieuw te vormen college. Van de zijde van de PvdA en de VVD is hierop positief gereageerd.

PvdA, VVD, D66 zijn vervolgens direct begonnen met het opstellen van een basistekst voor het collegeakkoord. Donderdag is het financieel kader in hoofdlijnen besproken en zijn de thema’s onderwijs, veiligheid, wonen en economie verdiept. De informateur zal in de komende dagen met concrete tekstvoorstellen komen.

PvdA, VVD en D66 willen zo spoedig mogelijk gesprekken openen met andere partijen om te komen tot een verbreding van het draagvlak voor de toekomstige coalitie.

Het streven is nog steeds naar een presentatie van een nieuw college en collegeprogramma op vrijdag 7 mei, met eventueel een uitloop naar uiterlijk maandag 10 mei aanstaande. De gesprekken hebben vandaag in een bijzonder constructieve sfeer plaatsgevonden.
Provincie:
Tag(s):