donderdag, 17. juni 2010 - 21:04

Alsnog boetes voor rookcafé's De Kachel en Victoria

Arnhem

Het gerechtshof in Arnhem heeft de twee horecaondernemers van café De Kachel in Groningen en café 'Victoria' in Breda, veroordeeld tot een geldboete van € 1.200,= voor het niet naleven van het rookverbod.

De horecaondernemers werden eerder door gerechtshoven in respectievelijk Leeuwarden en Den Bosch vrijgesproken van het overtreden van het rookverbod. De tabakswet bood volgens deze gerechtshoven onvoldoende ruimte voor een rookverbod voor cafés zonder personeel.De Hoge Raad heeft op 23 februari dit jaar de arresten van de gerechtshoven te Leeuwarden en Den Bosch vernietigd en de zaak naar het gerechtshof te Arnhem verwezen. Naar het oordeel van de Hoge Raad biedt artikel 11a Tabakswet een toereikende wettelijke grondslag voor de in artikel 3 Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten neergelegde verplichting tot het instellen, aanduiden en handhaven van een rookverbod.


Provincie:
Tag(s):