maandag, 28. juni 2010 - 9:26 Update: 08-07-2014 1:03

Amercentrale Essent zet historische stap richting biomassacentrale

Essent heeft een succesvolle test uitgevoerd op de Amercentrale met de meestook van meer dan 50 procent biomassa. Tijdens de test werd steenkool vervangen door houtpellets (biomassa) voor de productie van duurzame stroom.

Het is wereldwijd voor het eerst dat een centrale die van oorsprong draait op fossiele brandstof op deze schaal overschakelt op hernieuwbare brandstof voor de productie van duurzame energie.

De test heeft aangetoond dat 50 procent biomassa technisch, gedurende korte termijn mogelijk is. Om de doelstelling van 30 procent continue meestook van biomassa nu naar 50 procent meestook in 2015 te kunnen maken, is nog een aantal investeringen nodig. Die zullen naar verwachting de komende jaren uitgevoerd worden.

Essent produceert sinds 2001 duurzame energie door grootschalige meestook van biomassa. De Amercentrale in Geertruidenberg is op dit moment al de grootste biomassacentrale van Europa: 30 procent van de gebruikte brandstoffen om groene energie op te wekken is al duurzaam. Eind 2009 werd een belangrijke mijlpaal bereikt. Sinds 2001 is 3 miljoen ton (3 miljard kilogram) biomassa ingezet om groene stroom te produceren. Genoeg voor anderhalf miljoen huishoudens. Vijftienhonderd binnenvaartschepen met houtpellets legden hiervoor aan de biomassakade van de Amercentrale aan.

' Groene kool'
De nieuwste vorm van biomassa waar Essent een grote toekomst voor ziet, is de zogenoemde biocoal. Het gaat hier niet om een vorm van steenkool. Biocoal is een benaming voor houtachtige biomassa die is 'getorreficeerd' (verhit tot maximaal 300 graden C) zodat deze 'houtskool' eigenschappen krijgt die met steenkool te vergelijken zijn.

Dit zorgt er voor dat biocoal samen met gewone kolen in energiecentrales kan worden gestookt. Essent gaat een grootschalige, meerjarige test doen met bio-coal in de Amercentrale. De komende vijf jaar zal naar verwachting meer dan 400.000 ton biocoal worden meegestookt als vervangende brandstof voor steenkool. Biocoal zorgt op deze manier voor een sterke vermindering van de uitstoot van CO2.

Essent heeft voor de levering van de biocoal contracten gesloten met Stramproy Green Coal en Topell Energy. Topell Nederland, een joint venture van RWE Innogy (49,9 %) en Topell Energy (50,1 %), geeft vandaag het officiële startsein voor de bouw van een biocoal fabriek. RWE Innogy deed onlangs een extra investering in deze biocoal fabriek, die begin 2011 gereed zal zijn. De totale investering bedraagt circa 15 miljoen euro.

Inzet biomassa onmisbaar voor halen klimaatdoelstelling
Met het grootschalig meestoken van biomassa levert Essent een belangrijke bijdrage aan de in Europees verband afgesproken doelstellingen om elektriciteit duurzaam op te wekken. Essent heeft 900.000 Groene Stroomklanten en is daarmee marktleider in groene energie in Nederland.

Om de voor 2020 gestelde klimaatdoelstellingen te kunnen halen, is - naast de verdere ontwikkeling van (offshore) windparken - het gebruik van biomassa als vervangende brandstof voor steenkool nodig. Het streven van Essent om in 2015 op een biomassa meestookpercentage van 50 procent te halen, zal zeker een grote bijdrage aan de klimaatdoelstellingen leveren.

De potentie van biomassa geproduceerd uit de overblijfselen van land-en bosbouw is wereldwijd enorm. Centrales waarin dergelijke biomassa gedeeltelijk fossiele brandstoffen kan vervangen, zijn al op grote schaal aanwezig. Essent bewijst dat met de Amercentrale in Geertruidenberg. Toepassing van biomassa is een manier waarop zeer snel en op grote schaal uitstoot van CO2 kan worden teruggedrongen. Niet alleen snel, maar ook kosteneffectief.
Categorie:
Tag(s):