maandag, 1. maart 2010 - 22:01

Amsterdamse aanpak woonfraude in 2009 succesvol

Amsterdam

De aanpak van woonfraude heeft in 2009 een goede bijdrage geleverd aan de doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt. Dit blijkt uit de cijfers over 2009.

In totaal is bij 1768 woningen de woonfraude of een onrechtmatige situatie beëindigd.

Er komen steeds meer woningen vrij door de gezamenlijke inspanningen van de partners in Bureau Zoeklicht, een breed Amsterdams samenwerkingsverband. Zo zijn 520 sociale huurwoningen weer beschikbaar gekomen voor de woningmarkt. De bestuurlijke boete, sinds
1 januari van kracht, wordt preventief ingezet als extra middel tegen woonfraude.

Het aantal mensen dat woonfraudezaken aan het Meldpunt Zoeklicht doorgeeft blijft groeien. Wethouder Gerson: “Er komen door Zoeklicht steeds meer woningen vrij voor de mensen voor wie ze bedoeld zijn.
Een goede ontwikkeling. Daarbij helpt het middel van de
bestuurlijke boete, een nieuwe preventieve maatregel die we sinds
1 januari dit jaar inzetten. Ik ga er vanuit dat deze boete nog meer mensen er van weerhoudt om illegaal een woning te huren of te verhuren.”

Onrechtmatige doorverhuur kan sinds1 januari bestraft worden met boetes die kunnen oplopen tot € 18.500. De onderhuurder kan een boete van
€ 340 krijgen. De gemeente zet dit middel in naast de al bestaande dwangsom.

De eerste boetes zijn inmiddels al aan een aantal doorverhuurders opgelegd.

Resultaten Bureau Zoeklicht
In 2009 zijn door de aanpak van Bureau Zoeklicht 520 sociale huurwoningen vrijgekomen voor de woningmarkt en heeft de afdeling Handhaving van de Dienst Wonen Zorg en Samenleven voor 411 particuliere huurwoningen de woonfraude opgelost. De Zoeklichtcampagne pakt, naast woonfraude, ook andere onrechtmatigheden aan waaronder inschrijvings- en uitkeringsfraude.

Resultaten corporaties
De Amsterdamse corporaties hebben, naast de Zoeklichtacties, nog eens in 837 woningen de onrechtmatige bewoning beëindigd. Hans van Harten, directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties: “Onrechtmatige bewoning gaat vaak gepaard met overlast. De aanpak is kostbaar en tijdrovend, maar absoluut nodig om schaarse woningen eerlijk volgens de regels te verdelen en het woongenot van onze huurders te garanderen.”

Meldpunt Zoeklicht
Met het Meldpunt Zoeklicht, waar mensen ook anoniem het vermoeden van woonfraude kunnen melden, worden steeds betere resultaten bereikt. In 2009 zijn er 1048 meldingen van woonfraude binnengekomen, in 2008 waren dat er 918.

Er werden meldingen gedaan over vermoedens van illegale bewoning van particuliere woningen (39%) en corporatiewoningen (61%). De meeste meldingen komen van bewoners en zijn anoniem.

Kijkend naar de spreiding van de meldingen over de stad, kwamen de meeste meldingen van woonfraude over adressen binnen de ring van Amsterdam. Van alle meldingen bij het Meldpunt Zoeklicht betrof het in 101 gevallen een zogeheten Doorzonmelding. Deze meldingen gaan over woningen die voor criminele activiteiten worden gebruikt. Er zijn in
2009 22 Doorzonzaken opgelost. Het gaat hierbij onder andere over drugszaken, zoals wietplantages. Voor een aantal zaken loopt het onderzoek nog.

Zoeklicht
Zoeklicht is het Amsterdamse samenwerkingsverband tegen woonfraude van degemeente en grote verhuurders dat in 1995 van start is gegaan. Het project richt zich vooral op de woningen waarvoor eenhuisvestingsvergunning nodig is. Dat zijn woningenmet een huur van maximaal € 548,18. Zoeklicht pakt onrechtmatige doorverhuur aan,
maar ook inschrijvings- en uitkeringsfraude.
Provincie:
Tag(s):