woensdag, 13. januari 2010 - 8:48

ANWB peilt leden over invoering kilometerheffing

Den Haag

Nog deze maand wil de ANWB een peiling onder zijn leden houden over de
invoering van de kilometerheffing. Dit meldt de bond op zijn site.

Met de ledenpeiling wil de bond zijn leden de gelegenheid bieden om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming in de Kamer. De bond heeft daarom uitdrukkelijk gekozen voor een peiling boven een referendum omdat de bond van de leden de argumenten wil weten, waarom zij voor of tegen de kilometerheffing stemmen. De argumenten die de leden aanvoeren in hun beoordeling vormen voor de Kamer belangrijke aanknopingspunten, voor concrete verbeteringen van de wet, maar ook voor de gehele besluitvorming erover.

Veel mensen zeggen nee tegen het wetsvoorstel vanwege het alom gevoelde wantrouwen jegens de overheid, de vele resterende onduidelijkheden en de onzekere effecten daarvan voor de automobilist. De ANWB vindt het begrijpelijk dat mensen geen ja zeggen zolang er op essentiële punten geen uitsluitsel is en het vooralsnog onduidelijk is hoe er met kritiekpunten zal worden omgegaan door Minister en Kamer.

De ANWB hoopt dat de resultaten beschikbaar zijn vóór het hoofdlijnendebat dat de Tweede Kamer over het onderwerp zal voeren.
Provincie:
Tag(s):