dinsdag, 1. juni 2010 - 23:59

Apeldoorn overvallen door uitputting startersleningen

Apeldoorn

Wie een steuntje in de rug wilde hebben bij het starten op de woningmarkt, kon tot voor kort een aanvraag doen bij de eigen gemeente voor een zogenaamde starterslening.

De aanvraag werd getoetst aan de hand van de criteria van de Stichting Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Ook Apeldoorn deed daaraan mee. De helft van het leenbedrag werd door het ministerie van VROM geleverd en de andere helft door de gemeente Apeldoorn zelf.

Woensdag 26 mei werd duidelijk dat VROM stopt met de bijdrage omdat het beschikbare fonds is uitgeput. In 2007 heeft het ministerie 40 miljoen euro beschikbaar gesteld en daar zijn de afgelopen 3,5 jaar in Nederland tegen de 9.000 startersleningen voor verstrekt. Rond de 350 starters daarvan komen uit Apeldoorn.

De SVn heeft de gemeenten geïnformeerd over de uitputting een paar dagen voordat het publiekelijk bekend werd gemaakt. Daardoor is er nog geen gelegenheid geweest om de gevolgen van het stoppen met het VROM-deel te verwerken. Apeldoorn moet zich, evenals alle andere gemeenten, snel beraden op wat er nu moet gebeuren met de starterslening. Dit betekent in ieder geval dat aanvragen die na 25 mei bij de gemeente binnen komen in de wacht worden gezet.

Het streven is erop gericht om voor de maand juli helderheid te hebben over wat starters kunnen verwachten nu het VROM-deel vervalt.
Het feit dat er sprake is van overuitputting geeft duidelijk aan dat deze lening in een behoefte voorziet.
Provincie:
Tag(s):