donderdag, 2. september 2010 - 16:02

Aspirant-agente verzwijgt justitiële verleden

Den Haag

Politie Haaglanden heeft een ontslagprocedure in gang gezet tegen een 38-jarige aspirant-agente van het korps. Aanleiding zijn de uitkomsten van een integriteitsonderzoek dat de politie begin maart 2010 startte. De agente was sindsdien geschorst en werd later buiten functie gesteld.

Directe aanleiding voor het integriteitsonderzoek was de aanhouding van de agente eind februari 2010 in Italië, op grond van een internationale signalering door de Portugese autoriteiten. De vrouw werd begin jaren ’90 in Portugal aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie en betrokkenheid bij internationale drugshandel. Nadat de Portugese rechter haar gevangenhouding na ruim 15 maanden schorste, keerde zij terug naar Nederland.

In 1996 besloten de Portugese autoriteiten dat de vrouw toch weer moest worden aangehouden in verband met het onderzoek. Daarop werd de vrouw internationaal gesignaleerd en werd Nederland verzocht om haar aanhouding en uitlevering. Hierop is zij aangehouden. Het uitleveringsverzoek werd echter niet ingewilligd, waarna zij weer in vrijheid is gesteld. Daarop werd de vrouw in Nederland ‘afgesignaleerd’ en verdween de informatie over de verdenkingen van de Portugese politie, haar aanhouding en detentie aldaar uit de Nederlandse politie- en justitiesystemen. De informatie over de aanhouding in Nederland is na vijf jaar, op grond van privacywetgeving, uit de politiesystemen verwijderd.

Verzwegen verleden
Toen de vrouw in 2008 solliciteerde bij het korps Haaglanden kwam deze informatie, door de verwijdering uit de systemen, niet naar boven tijdens het veiligheids- en betrouwbaarheidsonderzoek. Omdat de vrouw zelf zweeg over haar verleden, was Politie Haaglanden niet op de hoogte van de inmiddels bekend geworden feiten en is zij aangesteld als aspirant-agente en met haar opleiding gestart.

Ontslagprocedure gestart
De afgelopen maanden onderzocht Bureau Integriteit en Security waarom de vrouw over haar justitiële verleden zweeg en of zij de afgelopen jaren criminele contacten onderhield. Uit het onderzoek is niet gebleken dat de vrouw zich de afgelopen jaren schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Politie Haaglanden neemt de zaak zeer hoog op. Het korps heeft de integriteit van politiemensen hoog in het vaandel staan. Door haar verleden te verzwijgen, is de gestarte onslagprocedure volgens de korpsleiding onvermijdelijk.

justitiële verleden
Provincie:
Tag(s):