donderdag, 21. januari 2010 - 16:01

AWACS overleg wil druk op politiek

Schinveld

De AWACS Commissie wil dat er druk wordt uitgevoerd op de politie om toezeggingen in het AWACS dossier na te komen. Dit bleek na afloop van het bestuurlijk overleg van woensdag. In het overleg zijn Gedeputeerde Staten en de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Schinnen vertegenwoordigd.

Begin deze week bleek uit de jaarcijfers van het Klachtenbureau Luchtverkeer KICL, dat het aantal klachten over de NAVO vliegbasis in 2009 met 30% is toegenomen. Ook bleek dat het aantal vliegbewegingen is toegenomen naar bijna 3000, terwijl een daling naar 2600 was afgesproken tussen de NAVO en het kabinet.

Het bestuurlijk overleg vindt dat het aantal van 2600 verder omlaag moet. Bovendien zit nog steeds geen schot in de besluitvorming van de NAVO over een verlenging van de startbaan met 900 meter in oostelijke richting. Van de afspraak over reductiebewegingen komt dus niets terecht en het besluit baanverlenging wordt alsmaar uitgesteld. “De mensen zijn lang aan het lijntje gehouden met stillere motoren en we moeten voorkomen dat de verlenging van de startbaan het volgende vehikel voor jaren is,” aldus gedeputeerde Bert Kersten.

Het bestuurlijk overleg blijft de constructieve dialoog zoeken en brengt daarom op korte termijn een bezoek aan alle Tweede Kamerfracties om druk uit te oefenen zodat de regering haar toezeggingen nakomt.
Provincie:
Tag(s):