dinsdag, 22. juni 2010 - 15:44

azM wil 260 banen schrappen

Maastricht

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) wil 260 banen schrappen. Het ziekenhuis moet namelijk tot en met volgend jaar 30 miljoen euro bezuinigen, zo werd dinsdag bekend gemaakt.

In 2010 en 2011 moet het azM in totaal 30 miljoen euro structureel bezuinigen. De kosten van een ziekenhuis bestaan voor 70 procent uit personeelskosten, dat maakt het onvermijdelijk nadrukkelijk naar deze kosten te kijken. Om het resterende tekort weg te werken is een structurele vermindering van het personeelsbestand met 260 fte nodig.

De Raad van Bestuur van het azM voorziet echter dat deze maatregelen, inclusief het natuurlijk verloop van personeel, niet volstaan om de structureel benodigde kostenreductie te realiseren. Het is dan ook onvermijdelijk om functies boventallig te verklaren.

Er zal alles aan gedaan worden om medewerkers die het betreft, van baan naar baan te begeleiden. Het azM is in overleg met de vakbonden over een nieuw sociaal plan, passend bij de actuele situatie waarin de organisatie verkeert. Een van de gesprekspunten is de mogelijkheid van gedwongen ontslag, als de beschikbare instrumenten binnen een tevoren vastgestelde termijn niet tot een nieuwe baan hebben geleid.
Provincie:
Tag(s):