donderdag, 18. februari 2010 - 17:05

Basisnet spoor voor duurzaam vervoer gevaarlijke stoffen

Den Haag

Een duurzaam evenwicht tussen vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, ruimtelijke ontwikkeling en de veiligheid van burgers. Dat is het doel van het Ontwerp Basisnet Spoor.

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft de kaders van het Ontwerp Basisnet, mede namens zijn collega’s van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het Ontwerp Basisnet Spoor wordt voor de komende decennia duidelijk hoe zowel de groei van het vervoer als belangrijke ruimtelijk ontwikkelingen mogelijk blijven. Het Ontwerp stelt grenzen aan het risico van het vervoer en voorwaarden aan het bouwen in de directe omgeving van het spoor.
Het Ontwerp Basisnet Spoor is samen met het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het bedrijfsleven ontwikkeld. In de komende maanden wordt nog een laatste stap gezet om het definitief te maken.

Met zo’n 20 gemeenten wordt het overleg over de laatste lokale veiligheidsmaatregelen in de komende maanden zorgvuldig afgerond. Daarnaast zal de groeiruimte voor het vervoer na 2020 in een taskforce verder worden onderzocht.
Provincie:
Tag(s):