vrijdag, 6. augustus 2010 - 13:08

Bedrijf ontruimd na vrijkomen chloorgas

Tilburg

Brandweer, ambulancedienst en politie rukten donderdagmiddag uit naar een bedrijf aan de Havendijk in Tilburg vanwege een ongeval met gevaarlijke stoffen.

Het ging om een industriële wasserette. Zeven personen moesten naar het ziekenhuis. Zes van hen konden na medische controle naar huis. Een persoon werd opgenomen in het ziekenhuis.

Rond 13.00 uur was er per ongeluk een kleine hoeveelheid zwavelzuur vermengd met een chloor. Dit leverde een chemische reactie op waarbij chloorgas vrijkwam. Het bedrijfspand werd direct ontruimd. In totaal waren er 49 medewerkers aanwezig.

Zeven van hen zijn ter medische controle overgebracht naar het ziekenhuis. Zij klaagden overkortademigheid en/of over problemen aan de luchtwegen. Na medisch onderzoek konden zes van hen weer naar huis. Een slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis

De overige 42 personeelsleden werden opgevangen in een nabijgelegen huisartsenpost (in de Galjoenstraat). Zij hadden geen medische klachten en kregen advies hoe te handelen voor het geval dit in de komende uren/dagen zich wel zou voordoen. Verder werden vijf politieagenten ter plaatse door het ambulancepersoneel uit voorzorg onderzocht. De agenten hadden geholpen bij de ontruiming van het bedrijf en hadden mogelijk dampen ingeademd.

De brandweer verrichtte continu metingen in de directe omgeving van het bedrijf. Daarbij zijn geen te hoge concentraties van schadelijke stoffen gemeten. Omwonenden en omliggende bedrijven hoefden niet ontruimd en geëvacueerd te worden. De vrijgekomen concentratie chloorgas bevond zich in het afgesloten bedrijfspand. Ramen en deuren waren gesloten en het ventilatiesysteem was uitgeschakeld. Tijdens de ontruiming van het pand zijn er kleine concentraties chloorgas vrijgekomen, die ruikbaar waren in de directe omgeving. Door de geringe hoeveelheid was dit niet schadelijk voor de volksgezondheid.

De brandweer probeerde in eerste instantie de calamiteit onder controle te krijgen door het chloorgas, onder een waterscherm, gedoseerd te laten neerslaan door het ventilatiesysteem gecontroleerd in werking te stellen. Dat gebeurde terwijl er buiten continue metingen werden gedaan door meetploegen onder leiding van een Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen. Deze methode gaf echter geen vermindering van de gemeten concentratie chloorgas in het bedrijfspand.

Vervolgens is gekozen om natronloog toe te voegen aan het chloor, waardoor de chemische reactie tot staan werd gebracht en de situatie daarna geneutraliseerd kon worden. Rond 19.30 uur was het incident onder controle en schaalden de hulpdiensten af.

Daarmee werd ook de omgeving weer vrijgegeven. De politie had de straten in een cirkel rond het bedrijf na de eerste melding direct afgesloten. Deze afzetting werd in stand gehouden voor het geval het incident alsnog zou escaleren. Bovendien werden op de manier de toevoerwegen voor de hulpverleningsdiensten vrijgehouden.

De toedracht van het incident is op dit moment nog onduidelijk. Twee medewerkers van de Arbeidsinspectie waren ter plaatse tijdens de activiteiten van de hulpverleners. Zij onderzoeken de komende dagen de exacte toedracht van dit ongeval
Provincie:
Tag(s):