woensdag, 7. april 2010 - 11:59

Bekeuringen uitgeschreven tijdens Maasplassenproject

De politie heeft in het kader van het project Maasplassen tussen vrijdagdagavond 19.00 uur en zaterdagmorgen 03.00 uur rond en op de Maas en de Maasplassen 9 bekeuringen uitgeschreven.

Met het Maasplassenproject wordt de overlast aangepakt rond de Maasplassen die ontstaat als gevolg van illegaal kamperen, nachtvissen, vuurtje stoken en het dumpen van afval. In totaal werden 39 personen gecontroleerd. Medewerkers van politie, vrijwilige politie, de Groene Brigade van de Provincie en BOA's van Natuurmonumenten, Limburgs Landschap en gemeenten voeren de controles uit.

De 9 bekeuringen waren voor het vissen zonder vergunning, voor fout parkeren, voor verlopen vispassen, illegaal kamperen en voor de snelheid van een motorboot. Van de gecontroleerd personen waren er 16 in overtreding, 9 mensen hebben een bekeuring gekregen en 7 mensen kregen een waarschuwing.
Provincie:
Tag(s):