donderdag, 27. mei 2010 - 2:19

Belastingkantoor blijft zeker nog twee jaar in Terneuzen

Terneuzen

Demissionair minister van Financien Jan Kees de Jager heeft in een gesprek met Commissaris van de Koningin Karla Peijs aangegeven dat de Belastingdienst het huurcontract van het Belastingkantoor in Terneuzen met een jaar verlengt tot juni 2012.

In maart van dit jaar is er onrust ontstaan in Zeeuws Vlaanderen over berichten in de PZC dat het ministerie van Financien van plan was om het belastingkantoor in Terneuzen te sluiten. Over de kwestie zijn ook vragen gesteld door de Tweede Kamerfracties van het CDA en de PvdA.

In de beantwoording van die vragen stelt de minister dat hij op dit moment de huisvestingsbehoefte van de Belastingdienst aan het inventariseren is. In de eerste helft van 2011 verwacht hij daarover een besluit te kunnen nemen. Bij dat besluit zal hij rekening houden met interne ontwikkelingen binnen de Belastingdienst op het terrein van dienstverlening en toezicht en met rijksbrede ontwikkelingen als efficiencyverbetering en samenwerking met andere overheidsinstellingen. Bovendien geeft de minister aan dat hij ook gehouden is om het regeringsbeleid uit te voeren en dat geldt dus ook voor het beleid voor krimpgebieden.

Karla Peijs: "De kou is even uit de lucht, maar ik zal niet nalaten om de belangen en voordelen van Terneuzen onder de aandacht te brengen bij de komende minister van Financien. We zullen vanuit Zeeland iedere keer in Den Haag moeten vertellen dat rijksbrede oplossingen in samenhang moeten worden bekeken, want anders pakt het vaak verkeerd voor ons uit. We zijn hier anders en dat vraagt maatwerk van Den Haag "
Provincie:
Tag(s):