vrijdag, 11. juni 2010 - 8:55

Beleid brandgevaarlijke stallen ter discussie voor rechter

Boxmeer

De rechtbank in Den Bosch buigt zich over de zaak van Wakker Dier tegen een brandgevaarlijke stal in Boxmeer. De rechtbank verwees het proefproces naar de meervoudige kamer vanwege ´het principiële karakter´.

Wakker Dier ziet dit als aanwijzing dat de zaak wel eens landelijke gevolgen kan hebben voor vele gemeenten die brandgevaarlijke stallen nu nog klakkeloos toelaten. De technisch adviseur van de Rechtbank, de Stab, stelt in een advies over dit proefproces dat gemeenten als Boxmeer de landelijke VROM-richtlijn ´Beheersbaarheid van brand´ negeren.

Deze richtlijn stelt een maximum van 2500 m2 aan brandcompartimenten van dierenverblijven. Dit is de enige regel die dieren van producten onderscheidt, als het gaat om brandveiligheid. Stallen vallen namelijk volgens het bouwbesluit onder ´lichte industrie´, waardoor een stal met 30.000 kippen niet beter beveiligd hoeft te worden dan een opslagloods met wc-rollen. In 2010 zijn al 1.320 varkens en 22.000 kippen omgekomen door brand. Deze enorme hoeveelheid slachtoffers had voorkomen kunnen worden door naleving van de huidige regels, maar vooral door nieuwe regels rondom brandpreventie.
Provincie:
Tag(s):