woensdag, 17. maart 2010 - 23:00

Berging vliegtuig in Wenum Wiesel

Vanaf 12 april zal het Ministerie van Defensie de berging van een in januari 1944 in Wenum-Wiesel neergestort Duits jachtvliegtuig van het type Messerschmidt gaan coördineren.

Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Apeldoorn. De resten van dit vliegtuig liggen in het weiland tussen de Oude Zwolseweg, Hoge Brink en De Nieuwekamp. Het vliegtuig had naar alle waarschijnlijkheid geen bommen, maar mogelijk wel andere munitie aan boord. Daarnaast bevinden zich naar verwachting nog de stoffelijke resten van de piloot tussen de wrakstukken.

Inmiddels is vooronderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid van het terrein en is een oppervlaktedetectie uitgevoerd. Gebleken is dat er geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Tijdens de werkzaamheden zal iedere verontreiniging weggenomen worden.

In de weken voorafgaand aan 12 april vinden al voorbereidende werkzaamheden plaats. Op maandagavond 15 maart was er voor direct omwonenden een informatieavond over de berging. Als uit deze voorbereidende werkzaamheden inderdaad geen zware bommen gevonden worden, zal er geen sprake zijn van ontruimingen. Ook worden er dan geen wegen afgesloten.

Tijdens de bergingswerkzaamheden wordt echter met name op De Nieuwekamp en Hoge Brink wel enig extra verkeer en aandacht van belangstellenden verwacht. Voor de Nieuwe Kamp en een deel van de Hoge Brink geldt dan tijdelijk een parkeerverbod voor beide zijden van de weg.

De gemeente Apeldoorn doet op haar website www.apeldoorn.nl verslag van de voortgang en resultaten van de bergingswerkzaamheden. Afhankelijk van de resultaten zal er in de tweede week voor belangstellenden ook een mogelijkheid gecreëerd worden om het terrein te bezoeken. Daarbuiten is het terrein afgesloten en is er 24 uur per dag bewaking ingesteld.
Provincie:
Tag(s):