dinsdag, 6. juli 2010 - 21:34

Bestrijding jeugdwerkloosheid speerpunt Werkgeversteam

Hoogezand

Het Werkgeversteam Hoogezand-Sappemeer en Slochteren gaat een extra inspanning leveren om jongeren aan een baan te helpen. Als aanspreekpunt voor werkgevers in de regio heeft het team daarom per 1 juni 2010 een accountmanager Jongeren aangesteld.

Het Werkgeversteam probeert met het aantrekken van deze accountmanager te voorkomen dat jongeren thuis zitten en de aansluiting met de arbeidsmarkt verliezen.

Het Werkgeversteam is een samenwerkingsverband tussen de genoemde gemeenten, het UWV-WERKbedrijf en het BWR (Baanvak en Trio-bedrijven). De accountmanager Jongeren maakt zo optimaal gebruik van de expertise die er al aanwezig is binnen deze organisaties. Daarbij is er een samenwerking met leerplichtambtenaren en casemanagers van de gemeente om zo de optimale kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt te benutten. Het aantrekken van een accountmanager voor de ‘WIJ- populatie’ (die onder andere BBL-plekken (werken en leren) werft) is een onderdeel van het landelijk actieplan tegen jeugdwerkloosheid.

In 2009 wist het Werkgeversteam Hoogezand-Sappemeer en Slochteren 362 werkzoekenden naar een baan te begeleiden. Dit resultaat overtrof de eigen doelstelling (350) en steekt ook gunstig af in een vergelijking met andere gemeenten in Noord-Nederland.
Provincie:
Tag(s):