dinsdag, 11. mei 2010 - 9:31

Bestrijding muskus- en beverratten succesvol

De Limburgse waterschappen zijn in 2009 succesvol geweest bij de bestrijding van muskus- en beverratten. Dit blijkt uit cijfers afkomstig van het Jaarverslag 2009 dat onlangs door de besturen van beide Limburgse waterschappen is vastgesteld.

De inspanning bij de bestrijding van muskusratten heeft in 2009 goede resultaten opgeleverd. De populatie is verder onder controle gebracht en op een laag niveau aangekomen. De vangsten zijn over heel Limburg verder gedaald tot ca. 1.700 dieren. Regionaal zijn er verschillen. In het beheersgebied van Waterschap Peel en Maasvallei is sprake van een stabilisatie op iets minder dan 1.100 stuks en bij Waterschap Roer en Overmaas van een verder daling tot iets meer dan 600 dieren. Het overgrote deel wordt gevangen op beken rivieren aan de Duitse grens. Het aantal vangsten per uur dat de beste maat is voor de grootte van de populatie komt uit op 0,14. Limburg staat met dit cijfer landelijk op de derde plaats

Het voorkomen van beverratten wordt in Nederland niet getolereerd wegens de schade die deze forse dieren (5-7 kg) door graverij kunnen toebrengen aan het watersysteem. Dit is vooral gevaarlijk in het kwetsbare, laaggelegen westen van Nederland. Limburg speelt een belangrijke rol bij het tegenhouden van de beverrat aan de Duitse en de Belgische grens. Dit vraagt de inzet van veel uren die bekostigd worden uit een landelijk budget dat door alle Nederlandse waterschappen en provincies wordt gefinancierd.
Op rivieren en beken als Niers, Swalm, Roer en Maas werden in 2009 in totaal iets meer dan 400 beverratten gevangen. Dit was weer fors minder dan in 2008. Waarschijnlijk speelt de strenge winter van 2008/2009 hierin ook een rol.
Provincie:
Tag(s):