woensdag, 28. april 2010 - 22:56

Betaalbare woningen in Hollandscheveld

Hollandscheveld

Wooncorporatie Domesta wil in Hollandscheveld aan De Poste acht woningen voor koopstarters bouwen. Dit gebeurt binnen een zogeheten ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ (CPO). Het is voor het eerst in de gemeente dat met een dergelijke constructie wordt gewerkt. Het is een initiatief van de gemeente Hoogeveen. De gemeente ondersteunt het project en stimuleert partijen, zoals wooncorporaties, om hieraan mee te werken.

CPO houdt in dat er een vereniging van – in dit geval – acht kopers wordt opgericht. De koper wordt binnen de vereniging opdrachtgever voor zijn eigen woning. Zo hebben de toekomstige eigenaren samen zeggenschap over de nog te bouwen woning. De vereniging kiest een architect en geeft een aannemer opdracht de woningen te bouwen. Het collectief van kopers wordt daarbij ondersteund door een professionele bouwbegeleider. De gemeente neemt in ieder geval een deel van de kosten voor deze begeleider voor haar rekening. Daarnaast wordt geprobeerd subsidie van de provincie te krijgen, zodat de begeleider geheel door de gemeente kan worden betaald.

De gemeente doet dit omdat ze voor de groep koopstarters kwalitatief goede, maar ook betaalbare woningen wil. Daarom wordt de grond voor een bedrag onder de marktwaarde verkocht aan Domesta. Dat werkt door in de prijs die de koper betaalt. De koper wordt volledig eigenaar. Daar staat wel tegenover dat de woning alleen kan worden terugverkocht aan Domesta, die op haar beurt weer verplicht is de woning over te nemen. Domesta mag vervolgens alleen aan koopstarters doorverkopen. Zo blijven deze – betaalbare – woningen beschikbaar voor uitsluitend koopstarters.
Provincie:
Tag(s):