donderdag, 29. juli 2010 - 14:02

Bevolkingsontwikkelingen beïnvloeden toekomst centrum Delfzijl

Delfzijl

Gelet op de bevolkingsontwikkelingen binnen nu en tien jaar in de regio, is een actieve aanpak nodig om het centrum van Delfzijl verder te ontwikkelen richting een aantrekkelijk en compact winkelgebied voor de gemeente en de regio.

Dit is de algemene conclusie van het rapport ‘Toekomstperspectief Detailhandelsvoorzieningen’ van de Handelsvereniging Centrum, MKB Noord Nederland en de gemeente Delfzijl. Het rapport biedt inzicht in welke gevolgen de veranderingen van de bevolking heeft voor de voorzieningen in de havenstad.

Enkele belangrijke conclusies over het centrum zijn dat het inwoneraantal daalt de komende jaren, en daardoor daalt het draagvlak voor voorzieningen. Ook heeft het winkelgebied heeft primair een verzorgingsfunctie voor de kern Delfzijl, maar trekt bezoekers uit binnen en buiten de gemeente. Hierbij zijn modewinkels erg belangrijk voor de regiofunctie van het centrum en cruciaal voor de toekomstige centrumpositie van Delfzijl. De ligging van de winkels en de nabijheid van ‘trekkers’ zijn bepalende factoren.
Provincie:
Tag(s):