woensdag, 24. maart 2010 - 20:54

Bezwaar tegen bovengrondse hoogspanningsverbinding

Zwolle

In een brief aan het ministerie van Economische Zaken maakt de provincie Overijssel bezwaar tegen het bovengronds aanleggen van een nieuwe hoogspanningsverbinding door het Nationaal Landschap IJsseldelta en het Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Tijdens de inspraakprocedure heeft de provincie zich uitgesproken voor ondergrondse aanleg.

Voldoende capaciteit
TenneT wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Eemshaven via Ens naar Diemen (bij Amsterdam) aanleggen. Die verbinding is nodig om in de toekomst voldoende capaciteit te bieden voor het transport van elektriciteit. De ministers van Economische Zaken en VROM zijn verantwoordelijk voor het tracé en de uitvoeringswijze van de verbinding.

De gemeenten Kampen, Steenwijkerland en de provincie Overijssel hebben zienswijzen ingediend bij dit plan. De provincie Overijssel heeft de voorkeur uitgesproken voor het ondergronds of onderzees aanleggen van de verbinding. Tijdens een bestuurlijk overleg onlangs is nogmaals aangegeven dat bovengrondse aanleg in een Nationaal Park of Nationaal Landschap not done is.

Bij het formuleren van het beleid voor duurzaam gebruik van de ondergrond heeft het rijk zichzelf de opdracht gegeven om verrommeling van het landschap tegen te gaan en unieke landschappen te behouden. Ook in de Omgevingsvisie Overijssel is een dergelijk beleid vastgelegd.

Ernstige belemmering
"Alleen daarom al zou de verbinding ondergronds aangelegd moeten worden", zegt gedeputeerde Theo Rietkerk van Ruimte, Wonen en Milieu. "De grote mate van openheid is een van de drie kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap IJsseldelta.

En het is ook nog eens de oudste verkavelingspolder. Hoogspanningsverbindingen vormen een ernstige belemmering voor vooral de weidsheid van het gebied. En dat geldt natuurlijk ook voor het Nationaal Park Weerribben-Wieden."

Het lijkt er nu op dat bij eventueel nieuwe bovengrondse aanleg er een huidig bovengronds deel door het Nationaal Landschap IJsseldelta alsnog ondergronds aangelegd kan worden. Bij het Nationaal Park in noordwest Overijssel zou de nieuwe verbinding gebundeld kunnen worden met de bestaande.

Rietkerk: "Wij zetten allereerst in op volledig ondergrondse aanleg. Mocht het rijk toch kiezen voor aanleg over het land, dan willen we compensatie met ondergronds aanleggen van diverse verbindingen van 110 kV. Ook voor de bestaande trajecten."

Krachtig ‘nee'
Klaas van der Wal, voorzitter van de onafhankelijke adviesraad van het Nationaal Landschap IJsseldelta ondersteunt het signaal van de provincie Overijssel en de gemeente Kampen: "Wij zeggen krachtig 'nee' tegen twee hoogspanningsleidingen dwars door onze bijzondere polder. Juist nu we hier met z'n allen op stoom zijn en samenwerken om de kernkwaliteiten van ons mooie landschap te behouden en te versterken, dreigen deze plannen van de rijksoverheid daar letterlijk dwars door heen te kruisen. Onbegrijpelijk en wat ons betreft niet aanvaardbaar. Het is volgens mij ook niet uit te leggen naar de mensen in het gebied."
Provincie:
Tag(s):