dinsdag, 31. augustus 2010 - 13:19 Update: 08-07-2014 1:03

Bijstandsuitkeringen gestegen tot 300 duizend

Den Haag

Eind juni 2010 werden 300 duizend bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar verstrekt. Hiermee is het aantal bijstandsuitkeringen gestegen tot het niveau van eind december 2006.

De toename in het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg bijna 3 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De arbeidsmarkt liet in het tweede kwartaal van 2010 voorzichtige tekenen van herstel zien. Bij de bijstandsuitkeringen is de groei van het aantal uitkeringen iets afgevlakt. In het tweede kwartaal nam het aantal uitkeringen toe met 2,8 procent, ofwel met 8 duizend uitkeringen. In het eerste kwartaal was dit nog 4,0 procent.

Net als in het eerste kwartaal is het aantal bijstandsuitkeringen in het tweede kwartaal van 2010 het sterkst toegenomen onder jongeren tot 27 jaar. Bij mannen is de toename iets groter dan bij vrouwen. Wel nam het tempo van de groei bij jonge mannen af ten opzichte van het eerste kwartaal.

Ruim de helft van de jongeren met een bijstandsuitkering onder de 27 jaar ontvangt de uitkering op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze wet verplicht gemeenten om jongeren die zich melden voor een uitkering een werkleeraanbod te doen. Jongeren die het aanbod niet accepteren, ontvangen geen uitkering van de gemeente. Eind juni 2010 werden er 18 duizend WIJ-uitkeringen verstrekt.
Categorie:
Tag(s):