maandag, 5. juli 2010 - 15:35

Bijzondere geluidswal langs Dwingelderveld

Het Nationaal Park Dwingelderveld krijgt in 2011 een nieuwe geluidswal met een bijzonder uiterlijk. Willem Urlings, voorzitter van de Bestuurscommissie Dwingelderveld heeft maandag, het ontwerp van de nieuwe geluidswal langs de A28 aangeboden aan gedeputeerde Rein Munniksma.

Het Dwingelderveld wordt de komende jaren deels afgegraven en opnieuw ingericht, zodat de kwaliteit van de waterhuishouding en de natuur verbetert. Onderdeel van het inrichtingsplan is een geluidswal langs de A28. De afgegraven grond uit het Dwingelderveld wordt verwerkt in deze aarden wal. De wal zorgt er voor dat het Nationaal Park Dwingelderveld en Natura 2000 gebied nog stiller wordt, wat een pluspunt is voor zowel de fauna als voor de bezoekers in het gebied.

De bestuurscommissie en de provincie Drenthe wilden een ontwerp dat passend is in het landschap van het Dwingelderveld. Geen strakke geluidswal, maar een sprankelend ontwerp dat de glooiingen van het landschap volgt. De bestuurscommissie heeft opdracht verleend aan drie landschapsarchitecten om een ontwerp voor de wal te maken. Parklaan Landschapsarchitecten tekende voor het winnende ontwerp.

Munniksma is blij met het ontwerp: “Het ontwerp zorgt ervoor dat je het unieke karakter van het Dwingelderveld al vanaf de snelweg beleeft. Bovendien is de landschappelijke inpassing niet alleen toegepast op de wal, maar ook op het ecoduct dat het Terhorsterzand met het Dwingelderveld verbindt.”

De kerngedachte achter het ontwerp is het zichtbaar maken van het Nationaal Park Dwingelderveld dat achter de toekomstige wal ligt. Urlings: “Het park bestaat uit bos en hei, het ontwerp van de geluidswal sluit hierbij aan: boven Spier krijgt de wal een bosaccent, ten zuiden van Spier een heidekarakter. De wal wordt glooiend aangelegd. De hei loopt door tot aan de A28 en ook de middenberm krijgt dat heideaccent. Je zult aan de wal kunnen zien wat voor landschap er achter zit. Daardoor wordt de wal een visitekaartje van het Nationaal Park Dwingelderveld.”

Eind 2010 starten de werkzaamheden in het Dwingelderveld. De start voor de aanleg van de geluidswal staat gepland in 2011.
Provincie:
Tag(s):