maandag, 26. april 2010 - 15:20

Bijzondere overdracht Mausoleum

Ede

Op dinsdag 27 april om 10.30 uur draagt groep 8 van De Vlinderboom het Mausoleum over aan groep 7 van De Meander.

Als bijzondere gast is mevrouw Vos aanwezig. Zij zal de kinderen vertellen over haar oorlogservaringen. Mevrouw Vos is doof en woont op het terrein van De Gelderhorst.

Elk jaar is groep 7 van een cns-basisschool ‘verantwoordelijk’ voor het Mausoleum. En het jaar erop dragen zij het weer over aan groep 7 van een andere school. Verantwoordelijk zijn betekent overigens niet dat zij het monument daadwerkelijk onderhouden. Maar de school adopteert het moment. Voor de overdracht maken de kinderen een mooi programma. Vaak lezen ze zelfgeschreven gedichten voor of maken muziek. Gedurende het jaar wordt aandacht geschonken aan het Mausoleum en aan de betekenis ervan. Het project ‘Adopteer een monument’ is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Dit jaar is mevrouw Vos de bijzondere gast bij de overdracht van het Mausoleum. Zij vertelt over haar ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Als Joods, doof meisje liep zij extra gevaar. Mevrouw Vos heeft Auschwitz overleefd omdat zij op tijd het bordje ‘doofstom’ dat zij om haar nek moest dragen, heeft afgedaan. Er is een doventolk aanwezig.
Provincie:
Tag(s):