zaterdag, 9. januari 2010 - 13:27

Bodemsanering Urk wordt hervat

Urk

De bodemsanering op Urk wordt hervat nadat het werk 8 maanden heeft stilgelegen. De eerdere start van deze werkzaamheden is in 2009 onderbroken toen bleek dat geen ontgrondingvergunning aanwezig was.

Met een wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving zijn daarom provinciale bodemsaneringen vrijgesteld van deze vergunningplicht. Na de onderbreking zijn de tuinen van de betrokken percelen weer (tijdelijk) hersteld en/of schadevergoedingen uitgekeerd.

Vanaf 4 januari 2010 (week 1) vinden voorbereidende werkzaamheden plaats zoals hoogtemetingen en metingen van grondwaterkwaliteit en grondwaterstanden. Op en vanaf 11 januari 2010 worden de werkzaamheden ter plaatse voor het saneren van de bodem door de aannemer (Sita Remediation BV uit Utrecht) hervat met het plaatsen van bouwhekken, bouwkeet, sanitaire unit, rijplaten, verkeersmaatregelen, hekwerken en eventueel het verwijderen van eerder geplaatste schuttingen en van beplanting om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Bij strenge vorst is het mogelijk dat de aanvang werkzaamheden wordt uitgesteld gedurende de onwerkbare periode.

Verantwoordelijk gedeputeerde Anne Bliek: “Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland zijn zich er zeer wel van bewust dat de bodemsanering voor de betrokkenen consequenties heeft die als onprettig en ongemakkelijk kunnen worden ervaren. Vandaar dat het college een gebaar heeft willen maken.”
Om die reden is gedeputeerde Bliek in het nieuwe jaar persoonlijk aan de deur geweest bij de direct omwonenden om aan hen een bos bloemen aan te bieden. Bliek verzekert dat ze er op toeziet dat de sanering zo vlot als mogelijk zal verlopen.
Provincie:
Tag(s):