zaterdag, 23. januari 2010 - 13:20

Bondsraad van de ANWB ingestemd met ledenonderzoek kilometerheffing

Den Haag

De bondsraad van de ANWB heeft vandaag ingestemd met de koers en de activiteiten die de ANWB wil ondernemen rond het dossier kilometerprijs.

Onderdeel hiervan is een grootschalige ledenpeiling waarmee de leden een genuanceerd oordeel kunnen geven over het wetsvoorstel.

Volgens de Bondsraad kan de ANWB het breed gevoelde wantrouwen jegens de overheid niet wegnemen. Dat is ook niet de verantwoordelijkheid van de Bond. De ANWB heeft haar eigen onafhankelijke positie en rol. Het geeft volgens de Bondsraad geen pas om de eindverantwoordelijkheid van politieke besluitvorming neer te leggen bij de ANWB.

De peiling geeft leden van de ANWB de mogelijkheid hun mening te geven op onderdelen van de wet kilometerprijs en is vanaf vandaag via internet in te vullen. De raadpleging is te vinden via www.anwbledenpeiling.nl en zal drie tot vier weken op internet beschikbaar zijn.

Aan de hand van de resultaten zal de ANWB voorstellen doen aan de Bondsraad ten aanzien van het advies in de richting van de Tweede Kamer. Dat zal gebeuren tijdens een speciale Bondsraadvergadering die in maart zal worden gehouden.

De komende week zal de ANWB met een massamediale campagne de leden oproepen hun stem te laten horen en de peiling in te vullen.
De bond zal de Kamer vervolgens informeren over de pijnpunten en zal tevens suggesties doen voor mogelijke verbeteringen. Ook zal worden aangegeven welke onderdelen van het wetsvoorstel wel kunnen rekenen op de steun van de leden.
Categorie:
Tag(s):