maandag, 5. juli 2010 - 16:25

Boren riool Ondiep succesvol afgesloten

Utrecht

De grondboor die voor de aanleg van het hoofdtransportriool een achthonderd meter lange tunnel van de Cabeliaustraat naar Ondiep heeft gegraven, bereikt dinsdag 6 juli zijn einddoel.

De boor legt dan het laatste stukje af naar de ontvangstkuip van het nieuwe riool bij de kruising van Hogelanden Westzijde en Ondiep. Het oude riool langs de Vecht was aan vervanging toe. Het nieuwe riool heeft een grotere capaciteit, zodat er in de toekomst minder overstort nodig is in de Vecht. Zo draagt de gemeente bij aan een betere waterkwaliteit.

De boring op dinsdag 6 juli is de afsluiting van de aanleg van het hoofdtransportriool. In dit hoofdtransportriool komt het rioolwater uit Zuilen via het bergbezinkbassin aan de Cabeliaustraat samen. Vanaf hier wordt het afvalwater vervoerd naar de waterzuivering bij het Zandpad. Het traject is geboord in twee delen. Het eerste deel vanaf de Geuzenstraat naar het bergbezinkbassin aan de Cabeliaustraat (circa 400 meter) werd in mei 2009 afgerond. Het tweede deel van de Geuzenstraat naar de ontvangstkuip bij de kruising Hogelanden-Ondiep over een lengte van 400 meter wordt dinsdag voltooid. Het werk heeft in totaal anderhalf jaar geduurd.

Voordelen van boren

Bij de aanleg van het nieuwe riool is gekozen voor een boring in plaats van de meer traditionele manier van rioolaanleg. Daarbij wordt een gleuf gegraven waarbij veel grondwater wordt onttrokken. Hierdoor ontstaat gevaar op verzakking bij woningen. Met een boring is dit voorkomen. Daarnaast hoeven bij een boring geen bomen gekapt te worden en is er minder bouwoverlast voor de buurt.

Boormethode

De grond die bij de boring los komt, wordt vermengd met boorvloeistof en via slangen afgevoerd naar het gronddepot aan zuid zijde van de Marnixbrug. De boorvloeistof wordt daar weer opgevangen en teruggevoerd naar de grondboor zodat het opnieuw kan worden gebruikt. Nadat de grond is verwijderd, duwt een pers de betonnen rioleringsbuizen met lengte van ruim drie meter en een diameter van 1,8 meter stuk voor stuk naar binnen.

Oude riool

Om de bomen in de ecologische strook langs de Vecht te sparen, laat de gemeente het oude riool niet opgraven. Wel wordt het gevuld met schuimbeton om inzakken te voorkomen.

Afrondende werkzaamheden

Na de boorwerkzaamheden moeten nog een aantal rioolsystemen gekoppeld worden aan het nieuwe hoofdtransport riool. Voor de huisaansluitingen wordt op de Hogelanden een nevenriool aangelegd. en worden inspectieschachten aangebracht. Op de kruising Hogelanden-Ondiep worden aanpassingen aan de putten en riolen aangebracht waarmee de afvalwatertoevoer beter gereguleerd kan worden. Alle werkzaamheden moeten in november 2010 afgerond zijn.
Provincie:
Tag(s):