maandag, 31. mei 2010 - 21:24

Borger-Odoorn en Stadskanaal stoppen ontwikkeling deelplan Drouwenerpark

Exloo

De gemeentebesturen van Stadskanaal en Borger-Odoorn stellen de gemeenteraden voor om het deelplan Drouwenerpark van het projekt Drentse Horn niet te ontwikkelen. De colleges van beide gemeenten doen dit gezien de bevolkingsontwikkeling in de regio en de huidige woningmarktsituatie.

Een toevoeging van 600 woningen aan de woningvoorraad vinden de beide gemeentebesturen onverantwoord. Ook op lange termijn worden geen mogelijkheden gezien voor de ontwikkeling van het Drouwenerpark. Lefier verschilt hierover van mening met de gemeenten; de woningcorporatie houdt de mogelijkheid van toekomstige ontwikkelingen wel open.

De twee gemeenten, Lefier en De Monden (dochter van de woningcorporatie) hebben op basis van een intentieovereenkomst het Masterplan Drentse Horn voorbereid. Het voorziet in een dubbelkern Nieuw-Buinen/Stadskanaal, door middel van een uitbreidingslocatie. In 2007 is begonnen met het deelplan Nieuw Veenlanden, met ruimte voor 110 woningen.

Nu Nieuw Veenlanden voor ongeveer de helft is gerealiseerd, moet een besluit worden genomen over het vervolg van Drentse Horn. Dit in verband met de voorbereidingstijd van een nieuw bestemmingsplan. De Stuurgroep Drentse Horn concludeert dat hiertoe geen reden is en dit advies geven de gemeentebesturen van Stadskanaal en Borger-Odoorn ook aan de beide gemeenteraden, die er medio juni over besluiten.

Eerder in het traject is het aantal woningen al eens afgestemd op de verwachte vraag vanuit het gebied, omdat de belangstelling van kopers buiten de regio tegenviel. Nu ook de vraag vanuit het gebied zelf niet volgens de eerdere verwachtingen is en ook de economische omstandigheden tegenvallen, is het volgens de Stuurgroep Drentse Horn niet meer verantwoord om door te gaan met het project.

Om alle partijen duidelijkheid te geven over de besluitvorming, zijn ook financiële afspraken gemaakt. Het stoppen met de verdere ontwikkeling van Drentse Horn betekent dat de afwaardering van de boekwaarde met € 1.174.000 euro per gemeente ten laste moet worden gebracht van de reserve grondexploitatie.

De gemeenteraden van Stadskanaal en Borger-Odoorn nemen op respectievelijk 21 en 23 juni een besluit over de bouw van Drouwenerpark.
Provincie:
Tag(s):