dinsdag, 23. februari 2010 - 21:40

Borger-Odoorn positief over nieuw plan uitbreiding Buinerveen

Begin 2003 is het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Buinerveen van kracht geworden. In dit plan is ruimte voor ongeveer 35 woningen. Nijhuis Bouw B.V. draagt zorg voor de ontwikkeling. Geïnteresseerden kopen bij dit bedrijf een kavel met woning, waarbij gekozen kan worden uit een vrijstaande of twee-onder-één-kap woning. Tot nu toe zijn er echter nog maar twee huizen gebouwd.

Door het dorp Buinerveen is een Dorpsontwikkelingsplan (DOP) gemaakt, waarbij ook suggesties voor een andere invulling van de uitbreiding zijn gegeven. Het DOP heeft het versterken van de eigen karakteristiek als belangrijk uitgangspunt. In het DOP is dit ook in de schetsen voor de uitbreiding vertaald.

“Wij staan als gemeente positief tegenover een andere invulling”, zegt wethouder Jacob Bruintjes,“zeker als dit betekent dat de uitbreiding nu ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.” Ook Nijhuis B.V. staat positief tegenover de suggesties uit het dorp. Het bedrijf heeft door marktonderzoek en gesprekken met Dorpsbelangen Buinerveen afgetast waar een nieuwe invulling aan moet voldoen.

Woningen voor starters, senioren en zelfbouwers zijn elementen die nu in een nieuwe opzet voor de uitbreiding worden verwerkt. De belangenbehartigers willen geen seriebouw en pleiten voor een opzet die aansluit bij de ruimtelijke karakteristiek van Buinerveen. Op basis van deze wensen is in opdracht van Nijhuis een nieuwe schets gemaakt.

Op 27 maart a.s. houden de gemeente en Nijhuis B.V. van 14.00- 16.00 uur een inloopmiddag in dorpshuis De Viersprong. Hier worden de gezamenlijke plannen gepresenteerd aan de inwoners van Buinerveen. Bij de verdere uitwerking van het nieuw op te stellen bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de mening van inwoners. “Ik hoop daarom dat het een druk bezochte middag wordt”, zegt projectontwikkelaar John Krol van Nijhuis B.V,”want de mening van de inwoners van Buinerveen draagt bij aan de uitbreiding van het dorp.”
Provincie:
Tag(s):