zaterdag, 13. februari 2010 - 11:19

Boskoop is vrij van de boktor

Boskoop

Alle boomkwekers in Boskoop in de bufferzone van 2 kilometer zijn geïnspecteerd. Er zijn geen nieuwe vondsten van de Oost-Aziatische boktor gedaan. Dit betekent dat alle kwekers weer kunnen handelen.

Met deze boodschap begon minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vrijdag haar werkbezoek aan de boomkwekerijsector in Boskoop.

Mede dankzij de grote inzet van de inspecteurs, de goede samenwerking tussen betrokken partijen, en de medewerking van boomkwekers en sectororganisaties zijn de inspecties snel en met een goed resultaat afgerond.

Op 26 januari stelde minister Verburg een bufferzone in met een straal van 2 kilometer rond de vondst van de boktor. In dat gebied zijn in totaal 200 bedrijven met een of meer van de 17 door de Europese Unie gespecificeerde waardplanten geïnspecteerd op de aanwezigheid van de Oost-Aziatische boktor. Waardplanten zijn planten waarin de boktor zich voortplant.

Tijdens de bedrijfsinspecties is één uitvlieggat gevonden in een zending die via Italië uit Japan in Nederland is gekomen. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het uitvlieggat uit 2009 is. Het staat niet vast dat het om een uitvlieggat van de boktor gaat. Er is dan ook geen aanleiding om verdere maatregelen in de bufferzone te nemen.

Medio december vond de Plantenziektenkundige Dienst van het ministerie van LNV in singelbeplanting in Boskoop acht uitvlieggaten en twee levende larven. De Oost-Aziatische boktor is erg schadelijk voor bomen en struiken en daarmee voor de handel in boomkwekerijproducten. Daarom heeft de Plantenziektenkundige Dienst kort na de vondst in een straal van 100 meter rond de vondst alle loofbomen en struiken verwijderd. In een straal van 200 meter rond de vondst zijn intensieve inspecties uitgevoerd.

Tijdens het werkbezoek sprak de minister met onder meer de burgemeester, inspecteurs en vertegenwoordigers van de boomkwekerijsector. Daarna bracht zij een bezoek aan een boomkweker waar een inspecteur liet zien hoe een inspectie in zijn werk gaat.

Voor meer informatie over de boktor zie www.minlnv.nl.
Provincie:
Tag(s):