woensdag, 12. mei 2010 - 22:42

Bouwwerkzaamheden Groene Hart van start

Zuidwolde

Volgende week start de gemeente met de bouw van de tijdelijke huisvesting voor de Brede School Schoolbrink in het Groene Hart in Zuidwolde. Begonnen wordt met het ophogen van het terrein. In de weken erna realiseert de gemeente de tijdelijke huisvesting. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in week 27 van 2010 klaar zijn.

De bouw van de tijdelijke huisvesting begint met het aanleggen van rijplaten vanaf Kerkinge en het ophogen en verbreden van het toegangspad. Vervolgens wordt er zand opgebracht zodat het gebouw geplaatst kan worden.

Wanneer het terrein voldoende is opgehoogd, plaatst de gemeente kant-en-klare units op de locatie. Zijn de units geplaatst, dan volgt de afwerking en inrichting tot een kwalitatief hoogwaardige schoollocatie. Vervolgens wordt gewerkt aan de pleinen en de toegangspaden. In de eerste week van juli vindt de verhuizing plaats. Na de zomer nemen de kinderen en leerkrachten/begeleiders van de Brede School Schoolbrink en Speelwerk de huisvesting in gebruik.

De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats vanaf Kerkinge. Toch kan de gemeente niet voorkomen dat het park tijdelijk minder toegankelijk is voor gebruikers van het park. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, zorgt de gemeente voor herstel van het groen en van de wandel- en fietspaden.

De tijdelijke huisvesting maakt deel uit van de ontwikkeling van de Brede Scholen in Zuidwolde. Om mooie en functionele Brede Scholen te kunnen realiseren, zal een deel van de leerlingen tijdelijke op een andere locatie les moeten krijgen. Het Groene Hart is daarvoor de meest aangewezen locatie.
Provincie:
Tag(s):