woensdag, 14. juli 2010 - 9:56 Update: 08-07-2014 1:03

Bovengemiddelde koopkrachtstijging voor werknemers

In 2009 is de koopkracht van de Nederlandse bevolking met 1,4 procent gestegen. Werknemers die hun baan behielden gingen er meer dan gemiddeld op vooruit. Dat komt vooral door een stijging van de lonen. De koopkracht van zelfstandigen daalde juist aanzienlijk. Wie werkloos of arbeidsongeschikt werd, ging er zeer fors op achteruit.

De koopkracht van werknemers die hun baan behielden steeg met 3,1 procent. Dat is meer dan gemiddeld.

Mensen met een uitkering gingen er minder op vooruit. Bij de grootste groep, de gepensioneerden, steeg de koopkracht met 0,2 procent. De koopkracht van arbeidsongeschikten en bijstandsontvangers nam toe met respectievelijk 1,5 en 1,4 procent. Mensen die in 2008 en 2009 werkloos waren, kregen daarentegen te maken met een daling van 0,6 procent.

Werknemers die werkloos werden, leverden fors in. Hun koopkracht daalde met ruim 16 procent. Bij mensen die arbeidsongeschikt werden of met pensioen gingen, verminderde de koopkracht met ongeveer 11 procent.

De 10 procent mensen met de hoogste inkomens leverden in 2009 aan koopkracht in. Zij gingen er 0,4 procent op achteruit. De laagste inkomensgroepen waren juist beter af dan gemiddeld. Zo nam de koopkracht van de armste 10 procent met 1,7 procent toe.
Categorie:
Tag(s):