vrijdag, 12. februari 2010 - 15:14

Brandblussers binnenvaartschepen met onvoldoende schuim

Den Haag

Volgens de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) zijn er brandblussers voor binnenvaartschepen met onvoldoende schuim (AFFF) in de handel. Dit heeft de IVW vrijdag bekendgemaakt.

Een AFFF-brandblusser dient minimaal een inhoud van 9 liter te hebben om branden van vaste stoffen (klasse A) en vloeistofbranden (klasse B) te blussen. Er zijn echter schuimblussers met een capaciteit van 6 liter in omloop.

Inspecteurs van IVW hebben al diverse malen schuimblussers moeten afkeuren omdat de capaciteit onvoldoende was. IVW wijst er op dat voor hetzelfde effect op branden meer schuim nodig is dan poeder. Schuimblussers zijn populairder doordat ze tijdens de brandbestrijding minder schade veroorzaken.

Overigens zijn schuimblussers alleen toegestaan op schepen zonder vloeibare-gas-installatie. Voor de bestrijding van gasbranden (klasse C) is een poederblusser nodig met een capaciteit van minimaal 6 kilo.
Provincie:
Tag(s):