dinsdag, 12. januari 2010 - 17:09

Brandweer Enschede in 2009 iets minder druk dan in 2008

Enschede

Het afgelopen jaar is Brandweer Enschede 1724 keer door de Meldkamer Twente gealarmeerd voor een brand of hulpverlening, een lichte daling ten opzichte van de 1760 uitrukken in het jaar 2008. ‘De brandweer is echter door Meer Rood Op Straat activiteiten wel meer zichtbaar op straat aanwezig geweest’, meldt de gemeente dinsdag.

Ongeveer vijf keer per dag ging Brandweer Enschede vorig jaar op pad om de burger te helpen. In 458 van het aantal meldingen was er sprake van brand en in 203 van hulpverlening: van verkeersongevallen, gaslekkages, stormschades tot liftopsluitingen.

Twee keer werd er uitgerukt voor een grote brand, één in april bij bakkerij Busch aan de Haaksbergerstraat en één in augustus aan de Klomp in de binnenstad.

Enschede had 94 woningbranden, waarbij defecte of verkeerd gebruikte huishoudelijke apparaten de grootste veroorzaker was. Een tweede veel voorkomende oorzaak was brandstichting. Ook werd er zowel voor hulpverlening als voor brand bijstand verleend aan korpsen in Twente, dit gebeurde in totaal 73 keer.

Brandweer Enschede werd onder andere ingezet bij een grote brand op het bedrijventerrein Twentepoort in Almelo, de grote brand in de binnenstad van Hengelo en net voor de kerst bij een grote brand in Overdinkel, waarbij een woonboerderij verwoest werd. Opvallend was de stijging van het aantal branden in de wijk Velve Lindehof. Dit werd veroorzaakt door de ruim 15 brandstichtingen in de sloopwoningen.

Loze brandmeldingen
De actieve inzet van de brandweer om in het kader van het TOOM beleid (Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen) het aantal loze meldingen terug te dringen heeft zijn vruchten afgeworpen. In 2008 had Enschede nog 910 loze meldingen, in 2009 waren dat er 863. Dit ondanks de extra 20 bedrijven die in 2009 een brandmeldinstallatie hebben aangesloten.

Ook organisaties werkten hard om minder loze meldingen te veroorzaken. Brandweer Enschede waardeerde dit en heeft daarom in december het Leger des Heils beloond met een prijs. Zij waren de organisatie die het meeste resultaat heeft bereikt met het terugdringen van het aantal loze meldingen. Voortaan wordt jaarlijks deze TOOM Topper uitgereikt.

Meer dan alleen brand blussen
De brandweer heeft in 2009 meer gedaan dan alleen incidenten bestrijden. Ook in 2009 is veel werk verzet om de brandveiligheid in de stad te vergroten. Dit deden we onder andere door brandveiligheidcontroles uit te voeren bij horecagelegenheden, verzorgingstehuizen en kinderdagverblijven.

Vele bedrijven werden voorzien van advies over hoe de brandveiligheid vergroot kan worden of over ontruimingsplannen. Met Meer Rood Op Straat (Brandveilig leven) is er voorlichting gegeven aan en geoefend met studenten en scholieren. Verder is er is door het brandweerpersoneel veel geoefend en getraind, ook in het buitenland. Kortom Brandweer Enschede heeft ook in 2009 hard gewerkt aan veiligheid.

Aantal uitrukken
.............................2007........2008.........2009
Brand.....................518..........471...........458
Hulpverlening.........639..........222...........203
Loze melding..........962..........910...........863
Divers........................................157...........200
Provincie:
Tag(s):