donderdag, 22. april 2010 - 10:11

Brandweer Nederland onder vuur

Den Haag

Binnen Brandweer Nederland lijken de gemoederen steeds meer op te lopen, nu de aangekondigde bezuinigingen binnen het brandweervoertuig merkbaar zijn.

Brandweerkorpsen in Nederland krijgen van Staatssecretaris Ank Bijleveld, van het ministerie van BZK, de vrijheid om te bezuinigen op de bezetting van een brandweerauto. ‘Het redden van burgers én blussen worden in de eerste belangrijke minuten daardoor onmogelijk’. Dat stelt de Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers.

Ondanks herhaalde waarschuwingen van de werkvloer, gesteund door een brede meerderheid in de Tweede Kamer, lijkt de minister te zwichten voor lokale bestuurders en vindt Zij dat de brandweer in Almere en de rest van het land, de mogelijkheid moet hebben om naar branden met 4 in plaats van 6 brandweerlieden uit te rukken of met nog minder, zoals in de bezuinigingsplannen van de regio Rotterdam Rijnmond, waar directeur Berghuijs plannen heeft voor een eenheid met maar 2 mensen.

Inmiddels nemen steeds meer brandweerkorpsen in Nederland een voorschot op deze bestuurlijke 'vrijheid' en is het grote 'prijsschieten' op de Brandweer in Nederland begonnen.

Verbijsterd

De gezamenlijke vakorganisaties zijn verbijsterd over het spelen met de veiligheid van burgers en brandweerlieden. Een kwestie van tijd totdat de eerste stuitende taferelen met wachtende brandweerlieden voor een brandend huis of bedrijf zich zullen voordoen. Net zoals tijdens een dodelijke marteling te Pernis en agenten voor de deur van het huis moesten wachten op versterking.

Bezetting

In heel Nederland is sprake van een standaardbezetting van 6 brandweerlieden op de 1ste tankautospuit, de eerste eenheid die uitrukt bij een brand of ongeval. De eerste slagkracht om brand te blussen, uitbreiding te voorkomen en slachtoffers te redden. Het gehele opleiding- en leerstelsel, de inzettechniek en tactiek is hierop gebaseerd. Bovendien zijn alle brandpreventieve voorzieningen in Nederland afgestemd op de inzet van dit team dat binnen 8 - 10 minuten ter plaatse moet zijn.

Het is dus slechts een kwestie van tijd tot we weer keihard met onze neus op de feiten worden gedrukt. Net zoals op zaterdag 13 mei 2000 in Enschede, waarbij de brandweer met drie onderbezette eenheden (slechts 8 van de noodzakelijke 14 brandweermensen) verscheen bij een brand in vuurwerkfabriek en op het cruciale moment geen invulling kon geven aan een adequate brand-bestrijding. De commissie Oosting heeft dat benoemd maar verbond er geen consequenties aan. Een gewaarschuwde maatschappij telt voor twee!
Provincie:
Tag(s):