donderdag, 24. juni 2010 - 17:44

Brandweermannen Veendam slachtoffer van noodlottig ongeval

Veendam

Uit het onderzoek van de inspectie Openbare Orde en Veiligheid blijkt dat de de brandweermannen die slachtoffer werden bij de brand in Veendam op 8 maart j.l., voldoende waren opgeleid en getraind om hun taak uit te voeren. Bij de brand kwam één brandweerman om het leven en raakte een andere gewond door een omvallende muur. Dit bleek een noodlottig incident te zijn.

Volgens de inspecties is het verkleinen van de kans op instorting vrijwel onmogelijk, maar zijn wel maatregelen nodig om te vermijden dat brandweermensen hiervan het slachtoffer worden. Dat betekent volgens de inspecties dat de denkrichting bij de brandbestrijding fundamenteel moet veranderen.

In een situatie waarin geen sprake is van gevaar voor personen moet de veiligheid van brandweermensen voortaan voorop staan. In plaats van ‘het bestrijden van een brand op een zo veilig mogelijke manier’ moet het bij branden, waarbij geen personen in gevaar zijn, primair gaan om ‘veilig optreden en zien wat er dan nog aan brandbestrijding te doen is’.

De Inspectie OOV beveelt aan om met het oog op deze koerswijziging de nodige maatregelen te nemen op het gebied van opleiden, oefenen en bijscholen van brandweermensen. Een tweede advies is om de richtlijnen voor het veilig optreden bij brandbestrijding aan te passen, zodat risico’s van instorting, maar ook van explosies, vallende voorwerpen en schadelijke stoffen expliciet de aandacht krijgen.
Provincie:
Tag(s):