dinsdag, 26. januari 2010 - 14:21

Bufferzone in Boskoop wegens kever

Boskoop

In het Zuid-Hollandse Boskoop heeft het ministerie van Landbouw een bufferzone van twee kilometer ingesteld rondom de boomkwekerij waar de Oost-Aziatische boktor is aangetroffen.

Het insect, een 21-37 mm grote glanzend zwarte kever, veroorzaakt door zijn vraatzucht grote schade aan loofbomen.

Daarnaast heeft het ministerie van Landbouw een handelsverbod ingesteld voor alle boomkwekerijbedrijven in de directe omgeving. Pas nadat een bedrijfsinspectie is uitgevoerd en hierbij geen symptomen van de boktor zijn gevonden, mag er vanaf deze bedrijven weer verhandeld worden.

Afgelopen december heeft de Plantenziektenkundige Dienst (PD), onderdeel van het ministerie van LNV, in de gemeente Boskoop in een singelbeplanting op een bedrijf in twee esdoorns en een haagbeuk uitvlieggaten en twee levende larven gevonden van de Oost-Aziatische boktor. Daarop heeft de minister besloten dat in een straal van 100 meter rond de vondst alle loofbomen en struiken verwijderd moeten worden.
Na overleg met de Europese Commissie heeft de minister in aanvulling hierop besloten om in lijn met de Europese regelgeving een bufferzone met een straal van 2 kilometer in te stellen. Deze maatregel is nodig om de afzet van boomkwekerijproducten uit het gebied Boskoop veilig te kunnen stellen.
Provincie:
Tag(s):