donderdag, 15. april 2010 - 8:24

Bumperklever verdringt linksrijder in Ergernis Top Tien

Driebergen

De bumperklever heeft de onnodig linksrijder van de eerste plaats van de Ergernis Top Tien verdrongen. Met stip op twee staat het rijden onder invloed van alcohol en drugs. Agressief weggedrag staat van uit het niets op drie.

Dit blijkt donderdag uit door het Korps landelijke politiediensten (KLPD) gepresenteerde cijfers die dit jaar marktonderzoekbureau MarketResponse een nieuwe Ergernis Top Tien voor autosnelwegen heeft samen laten stellen.

De verkeerspolitie van het KLPD draagt bij aan veilig verkeer op autosnelwegen. De Ergernis Top Tien is een leidraad voor de opvallende en onopvallende surveillance als het gaat om de aanpak van ergerlijk en gevaarlijk rijgedrag. Een aantal onderwerpen uit de deze top tien zijn ook ongevaloorzaken.

Aanpak van deze gedragingen zal een vermindering opleveren van het aantal ongevallen. Deze vermindering zal het aantal verkeersslachtoffers reduceren, de doorstroming en daarmee het economische belang bevorderen.

Jubileum
De verkeerspolitie hanteert sinds de oprichting van de Video Registratie Onopvallende Surveillance (VROS) op 1 januari 1998 de Ergernis Top Tien en heeft deze periodiek samen laten stellen aan de hand van enquêtes onder autosnelweggebruikers. Dit jaar is het 12½ jarig jubileum dan ook een feit.

Als het aan de verkeerspolitie ligt mag deze top tien van ergerlijk rijgedrag als Etiquette Top Tien gelden voor een veilig en verantwoord gebruik van de autosnelweg onder het bekende motto: ‘Veilig rijden heeft u zelf in de hand’.verantwoord gebruik van de autosnelweg onder het bekende motto: ‘Veilig rijden heeft u zelf in de hand’.

op Tien 2010

1 (2) Bumperkleven
Als u 2 seconden afstand houdt tot uw voorganger vermindert u de kans op kop-staart-aanrijdingen. Dit scheelt naast schade en letsel ook veel files per jaar.
2 (9) Alcohol- en drugsvrij achter het stuur
Blijf scherp terwijl u rijdt. Het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen beïnvloedt het rijgedrag in ongunstige zin. Rijd daarom alcohol- en drugsvrij!
3 (-) Agressief rijgedrag
Blijf rustig, een rustige reactie zorgt voor een veiliger verkeer. Toeteren, gebaren en seinen wordt gezien als agressief rijgedrag. Het lokt overtredingen uit en wekt ergernis en zelfs agressie op bij uw medeweggebruikers.
4 (1) Onnodig links rijden
Zoveel mogelijk rechts rijden bevordert de doorstroming van het verkeer. Dit is ook veiliger dan links rijden, want de meeste ongevallen gebeuren op de linker rijstrook.
5 (3) Hinderlijk langzaam rijden
Hinderlijk te langzaam rijden levert een kettingreactie op van remmende voertuigen. Rijd dus met de stroom mee en houd het overige verkeer niet onnodig op. Ook te snel rijden kan gevaarlijk zijn. Houd u daarom aan de maximum snelheid.
6 (5) Langdurige inhaalmanoeuvres
Inhalen doe het vlot. Langdurige inhaalmanoeuvres houden het verkeer op. Haal alleen in als het kan en mag.
7 (8) Hinder bij in- en uitvoegen
Op de goede manier in- en uitvoegen kan filevorming voorkomen. Pas uw snelheid aan aan het overige verkeer en geef elkaar de ruimte, zodat het ritsen soepel verloopt.
8 (-) File voorbijrijden over vluchtstrook
Gebruik nooit de vluchtstrook of parkeerplaats om een file te omzeilen. Zo zorgt u ervoor dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Bovendien zorgt het inhalen over de vluchtstrook ervoor dat u de brandweer, ambulance en politie hindert bij hun werkzaamheden.
9 (-) Hinderen bij wisselen rijstrook
Neem de ruimte als u gaat inhalen. Te snel of op een foute manier wisselen van rijstrook levert onnodige hinder op bij de overige weggebruikers, waardoor zij gaan remmen. Dit remgedrag kan tot gevaarlijke situaties en filevorming leiden.
10 (6) Onjuist gebruik richtingaanwijzer
Door juist gebruik van uw richtingaanwijzer kunnen medeweggebruikers zien wat u gaat doen. Dit voorkomt onverwachte situaties en onnodig remmen bij het verkeer achter u.

Uit de Top Tien
Het voeren van onjuiste verlichting, rechts inhalen en te hard rijden bij wegwerkzaamheden zijn door het nieuwe onderzoek uit de Top Tien verdwenen. Gelet op de gevaarzetting van deze overtredingen zal de verkeerspolitie hier onverminderd tegen optreden.

Het Korps landelijke politiediensten wil met het toezicht op, de door de weggebruiker zelf samengestelde, Top Tien ‘klantgericht’ werken en een bijdrage leveren aan veilig en vlot gebruik van het autosnelwegennet in Nederland.
Provincie:
Tag(s):