vrijdag, 12. februari 2010 - 9:40

Burgemeester Van der Zwan roept Harkema op tot kalmte

Harkema

“Bedreigingen en stemmingmakerij in Harkema moeten stoppen. Het is belangrijk om de zaken in de juiste proporties te blijven zien. Dat is in het belang van Sport- en Afslankinstituut Julia en de omwonenden.” Deze oproep deed burgemeester Van der Zwan aan alle inwoners uit Harkema.

Naar aanleiding van de onrust die ontstaan is vanwege geluids- en verkeersoverlast rondom Sport- en Afslankinstituut Julia had de burgemeester betrokkenen uitgenodigd om donderdag over de kwestie te praten op het gemeentehuis in Buitenpost.

In overleg met beide partijen is besloten twee weken de tijd te nemen om de uitspraak van de rechter - waarin is aangegeven dat de gemeente een verkeerde procedure heeft gevolgd - te bestuderen. Het college van B&w neemt op dinsdag 23 februari een besluit over de verdere procedure. Als er op grond van de juiste procedure ruimte en reden is om Sport- en Afslankinstituut Julia te legaliseren zal er een gedoogbesluit worden genomen. Als dit naar de mening van het college niet mogelijk blijkt zal de gemeente besluiten over te gaan tot handhaven. Tegen beide mogelijke besluiten kunnen belanghebbenden via de daarvoor geëigende wegen bezwaar en beroep aantekenen.

Voor de tussenliggende periode tot 23 februari hebben de partijen goede afspraken gemaakt om de ervaren geluids- en parkeeroverlast tot een minimum te beperken.
Provincie:
Tag(s):