vrijdag, 18. juni 2010 - 19:42

Burgemeester Van Zuilen naar West-Timor

Tynaarlo

Burgemeester Van Zuilen van de gemeente Tynaarlo vertrekt zaterdag naar Kupang op West-Timor. Hij stelt er een mede door Tynaarlo gefinancierde waterput en sanitaire voorzieningen in gebruik. Ook bezoekt hij de scholen waarvoor leerlingen van de Daltonschool Eelde en CBS Het Stroomdal in Zuidlaren geld hebben ingezameld voor 275 uniformen, muziekinstrumenten en sportattributen. Ook het openen van een veeteeltbedrijfje staat op het programma.

Het contact met Kupang is een uitvloeisel van het millenniumbeleid dat de gemeente voert. Eén van de doelen daarvan is de armoede in de wereld te verminderen. De gemeenteraad heeft gedurende drie jaar jaarlijks 50.000 euro beschikbaar gesteld om de millenniumdoelen te realiseren. Een groot deel van dat bedrag wordt via de Stichting Tynaarlo — West-Timor besteed aan projecten op West-Timor. De stichting werft voor het bereiken van haar doelen ook andere fondsen en sponsors.

Het college van B&W vindt het belangrijk dat burgemeester Van Zuilen dit bezoek aflegt. Het beleid van de gemeente is erop gericht om de millenniumdoelen zoveel mogelijk met inzet van particulier initiatief vanuit de gemeente te realiseren. Door de inzet van veel inwoners is de gemeente in staat om haar millenniumdoelen te realiseren. En andersom stelt de gemeente haar inwoners in staat om de projecten waarvoor zij zich met veel energie inzetten, succesvol te voltooien. Soms is het nodig daarvoor een be-stuurder als boegbeeld en als ambassadeur in te zetten, om erop toe te zien dat projecten voortgang blijven vinden. Ook is bij het vorige bezoek, een jaar geleden, gebleken dat “buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders” soms beter in staat zijn dan de lokale autoriteiten, om ook andere overheden en instanties ter plaatse bij het project te betrekken.
Provincie:
Tag(s):