vrijdag, 29. januari 2010 - 17:31

Burgemeesters akkoord met plannen politie (BON112)

Schagen

Het Regionaal College, bestaande uit de 26 burgemeester van de gemeenten uit de regio, stemde vrijdagmorgen in met de begroting van de Politie Noord-Holland Noord voor 2010. Op een begroting van ruim 116 miljoen euro moet het korps 5,4 % bezuinigen. Deze korting zal grotendeels worden behaald op inhuur van derden, materieel en deels op personeel.

Een essentieel punt voor de burgemeesters is dat bezuinigingen niet ten koste gaan van de operationele diensten zoals de basispolitiezorg en de recherche. Zij maken zich grote zorgen over de door de centrale overheid opgelegde financiële kortingen voor de politie nu en in de toekomst.

Een blik op de voorgestelde maatregelen laat zien dat bijna 30% procent van de bezuinigingen komt uit het beperken van inhuur van uitzendkrachten, interimmers en externe deskundigheid. Uiteindelijk zal 13% van de bezuiningen komen uit het verlagen van de formatiesterkte.

De focus van de politie-inzet richt zich op zes regiobrede veiligheidsthema’s. Dat zijn: Geweld (vanwege de aantasting van de persoonlijke levenssfeer), Jeugd (voorkomen criminele carrière), Verkeer (gewonden verminderen), Fietsendiefstal (nummer 1 aangiftes), Hennep (vanwege verbondenheid met andere vormen van criminaliteit) en Mensenhandel (schending fundamenteel grondrecht). Rietstra: ‘Ze sluiten aan op de landelijke veiligheidsthema’s en vormen de kern van de belangrijkste veiligheidsproblemen in onze regio. Door in 2010 nog beter samen te werken met ketenpartners streven we, ondanks de bezuinigingen, naar efficiëntiewinst en op termijn meer effect.’
Provincie:
Tag(s):