zaterdag, 17. april 2010 - 11:27

Buurtbemiddeling Midden-Limburg succesvol

Weert

Het project buurtbemiddeling dat in december 2008 is gestart in de gemeenten Echt-Susteren, Leudal en Weert is een groot succes. Zo’n 25 opgeleide vrijwilligers uit de drie gemeenten helpen buren bij het oplossen van onderlinge conflicten. Ongeveer acht op de tien buurtbemiddelingszaken worden succesvol afgerond. Dit blijkt uit het jaarverslag Buurtbemiddeling Midden-Limburg.

In de periode december 2008 t/m december 2009 zijn 220 meldingen bij de coördinator buurtbemiddeling binnen gekomen. Inwoners en samenwerkingspartners weten de weg naar buurtbemiddeling goed te vinden. Gemeente, politie en woningcorporaties zijn tevreden over de resultaten van dit project.

Het afgelopen jaar zijn 220 meldingen bij buurtbemiddeling binnengekomen. Ongeveer de helft van deze meldingen is doorverwezen naar een andere instantie, omdat die niet geschikt was voor buurtbemiddeling of omdat de melder bij nader inzien toch geen bemiddeling wil. Van de 117 zaken die wel in behandeling zijn genomen, zijn er 89 (76%) opgelost door gesprekken met één of beide buren.

Vanwege de positieve resultaten van het project buurtbemiddeling, sluiten de gemeenten Maasgouw en Roermond nog voor de zomer aan bij dit project. Buurtbemiddeling is dan beschikbaar voor vijf van de zeven Midden-Limburgse gemeenten.
Provincie:
Tag(s):