vrijdag, 5. februari 2010 - 16:39

BZK: Meer blauw op straat

Den Haag

Het afgelopen jaar is de politie gegroeid met 1.000 voltijdbanen. ‘De groei is bijna geheel 'operationele sterkte', dus vooral blauw op straat en recherche’, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) vrijdag.

‘Het gaat hierbij om voorlopige gegevens uit een eerste inventarisatie onder de politiekorpsen, maar de verwachting is dat deze cijfers gemiddeld genomen wel correct zijn’, aldus BZK.

Begin dit jaar waren er ongeveer 53.320 politiemensen in heel Nederland (exclusief bijna 6.200 leerling-politiemensen op de opleiding). Dat is 1100 méér dan er aan het einde van dit jaar moeten zijn (52.200) volgens afspraak met de Tweede Kamer.

Amsterdam
De grootste stijging zit bij Amsterdam-Amstelland (ruim 300), Rotterdam-Rijnmond (ruim 100) en de drie Gelderse korpsen (150). De groei is er door het aannemen van nieuwe mensen, maar ook doordat politiemensen langer blijven werken.

De korpsen sturen in 2010 ongeveer 1500 leerling-politiemensen (aspiranten) naar school. Daarmee komen de korpsen de gemaakte afspraak na om drie jaar lang gemiddeld 1600 aspiranten per jaar aan te nemen. Op die manier kunnen de afspraken gehaald worden om de politiesterkte op peil te houden.

Definitieve cijfers over de groei van de politiesterkte in 2009 komen in het voorjaar.
Provincie:
Tag(s):