dinsdag, 30. maart 2010 - 14:08

Cameratoezicht centrum Almere Buiten

Almere

Het college van B en W heeft ingestemd met het instellen van cameratoezicht in het centrum van Almere Buiten. Hiermee wil de gemeente de criminaliteit en overlast in dit centrum verminderen.

Pakket maatregelen

Het cameratoezicht maakt onderdeel uit van een uitgebreid pakket aan maatregelen zoals de inzet van toezichthouders, toezicht door politie, de aanpak van jeugdgroepen door het Jeugd Interventieteam (JIT) en het keurmerk Veilig Ondernemen. De kosten voor het cameratoezicht worden voor een belangrijk deel betaald uit de zogenaamde Van Montfransmiddelen (rijksmiddelen voor veiligheid en leefbaarheid). De verwachting is dat het cameratoezicht in de derde week van mei 2010 operationeel zal zijn.

Doel

Doel van het cameratoezicht is minder sociale- en fysieke overlast, daling van het aantal overvallen, geweld en vermogensmisdrijven, verbeterd veiligheidsgevoel, verhoogde pakkans en verbetering van de leefbaarheid. Om te zien of dit doel bereikt is wordt er een nulmeting uitgevoerd en in 2012 een effectmeting.
Provincie:
Tag(s):