maandag, 11. januari 2010 - 9:40

Cao-lonen stijgen in 2009 met 2,9%

In 2009 waren de cao-lonen 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. Deze toename is lager dan in 2008, toen de stijging nog 3,3 procent bedroeg. In de loop van 2009 zijn onder invloed van de recessie de loonstijgingen in nieuwe cao’s steeds lager geworden. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Cao-loonstijging in loop van 2009 met een derde afgenomen

Het effect van de kredietcrisis lijkt in het jaargemiddelde van 2009 niet groot. Uit de loonstijgingen per kwartaal komt echter een ander beeld naar voren. In het eerste kwartaal van 2009 waren de cao-lonen nog 3,7 procent hoger, maar in het vierde kwartaal van 2009 was dit nog maar 2,4 procent. De cao-loonstijging in het vierde kwartaal had voor 42 procent betrekking op in 2009 afgesloten cao’s.

In 2009 namen de contractuele loonkosten met 3,0 procent toe. Deze stijging is vrijwel gelijk aan die van de cao-lonen.

Cao-loonstijging 2009 ruim boven de inflatie

In 2009 lag de cao-loonstijging 1,7 procentpunt boven de inflatie, die in 2009 uitkwam op 1,2 procent. Dit verschil is ruimschoots het grootste van de afgelopen tien jaar.
Gemiddeld lag de stijging van de cao-lonen in de afgelopen tien jaar 0,5 procentpunt boven de inflatie.

Dat de cao-loonstijging groter is dan de inflatie hoeft niet te betekenen dat werknemers er reëel in koopkracht op vooruit zijn gegaan. Het nettoloon is ook afhankelijk van de veranderingen in de premies die werknemers betalen voor pensioen, sociale verzekeringen en de loonheffing.

Uurloon gesubsidieerde sector stijgt het meest

De cao-lonen in de gesubsidieerde sector zijn in 2009 met 3,5 procent gestegen. Dit is fors hoger dan de gemiddelde loonstijging van alle sectoren.

In een aantal cao’s van de gesubsidieerde sector is het basisverlof verhoogd. Dit heeft een effect op het uurloon. Ook is bij een groot aantal cao’s de eindejaarsuitkering in 2009 verhoogd, wat de toename in de bijzondere beloningen grotendeels verklaart.

In de grootste cao-sector particuliere bedrijven namen de cao-lonen met 2,8 procent toe. Hier speelde de stijging in de bijzondere beloningen geen grote rol.
Categorie:
Tag(s):